Nieuwe behandeling voor (ex-) kankerpatiënten

Als je genezen bent van kanker, betekent het vaak niet dat alles meteen weer bij het oude is. Veel mensen hebben als gevolg van kanker of de behandeling ervan nog te kampen met bijvoorbeeld langdurige vermoeidheid, somberheid, angst of problemen met terugkeer naar werk.

Voor hen biedt het Rijnlands Revalidatie Centrum (RRC) met ingang van december een gespecialiseerde behandeling.

Behandeling
De behandeling duurt 12 weken en bestaat uit trainingen, informatiebijeenkomsten, en soms individuele therapie. Het oncologisch revalidatiebehandelteam bestaat uit een revalidatiearts, fysiotherapeut, ergotherapeut, bewegingsagoog, diëtist en een maatschappelijk werker. Een psycholoog, logopedist of seksuoloog kunnen ook worden ingeschakeld.

Persoonlijke doelen
Samen met de patiënt gaat het revalidatieteam werken aan persoonlijke doelen, bijvoorbeeld:
• optimaliseren lichamelijk functioneren
• leren omgaan met lichamelijke beperkingen
• overwinnen van angst voor inspannen/bewegen
• nieuw emotioneel evenwicht bereiken
• (gedeeltelijke)hervatting werk/ andere activiteiten
• functioneel omgaan met beschikbare energie
• (gedeeltelijke hervatting) van rol in het gezin/ sociale relaties

Voor revalidatie is een verwijzing van een huisarts of specialist nodig.

Dezelfde soort problemen die (ex-)kankerpatiënten hebben, worden vaak ervaren door patiënten met chronische pijn, een chronische longaandoening, na een hartinfarct of na een CVA. Ook voor hen heeft het RRC gespecialiseerde behandelingen.

Meer informatie
Voor informatie neemt kunt u contact opnemen met Rijnlands Revalidatie Centrum, telefoonnummer 071 – 51 95 195.

Plaats een reactie