Nieuwe behandeling van chronische hepatitis B veelbelovend

Bart Takkenberg behandelde ongeveer honderd chronische hepatitis-B-patiënten met een combinatie van peginterferon en adefovir – de huidige standaardbehandeling bestaat uit peginterferon of adefovir.

Daarbij keek hij naar relevante voorspellende factoren zoals viral load, ofwel de hoeveelheid DNA van het hepatitis- B-virus, en naar HBsAg (een eiwit op het oppervlak van het virus).

Bij twintig procent van de patiënten die negatief zijn voor HBsAg, bleek het virus geklaard. Ter vergelijking: bij reguliere behandeling is dat slechts twee tot drie procent. Een laag HBsAg-gehalte correspondeerde bovendien met volledige genezing, iets wat voorheen niet was aangetoond.

Promotiegegevens
Promovendus: Dhr. R.B. Takkenberg
Faculteit: Geneeskunde
Proefschrift Markers of Response in Chronic Hepatitis B Patients Treated with a Combination of Peginterferon-alfa 2a and Adefovir Dipivoxil
Promotor: dhr. prof. dr. P.L.M. Jansen en dhr. prof. dr. H.L. Zaaijer
Datum: Vrijdag 9 september 2011, 11:00 uur
Locatie: Aula van de UvA, Singel 411, 1012 WN Amsterdam

Plaats een reactie