Nieuwe behandeling reuma blijkt effectief

Reuma is een chronische ziekte die wordt gekenmerkt door ontstekingen in de gewrichten. Het snel tot rust brengen van de ontstekingen is belangrijk voor een goede prognose.

Promovenda Marloes Vermeer van de Universiteit Twente onderzocht het effect van een ‘Treat-to-Target behandeling’ (T2T-behandeling). Vermeer: “De nieuwe methode blijkt haalbaar in de dagelijkse klinische praktijk en zelfs na een termijn van drie jaar beter en sneller in staat te zijn de ziekte tot rust te brengen dan de reguliere behandeling.”

Uit de resultaten van Vermeer blijkt dat de Treat-to-Target (T2T) behandeling, die wordt toegepast bij nieuwe reumapatiënten, bij meer dan 55 procent van de patiënten de ziekte snel tot rust kan brengen. Dit in tegenstelling tot de reguliere behandeling van nieuwe patiënten waarbij dit percentage op dertig procent ligt. Vermeer: “Bij veel patiënten zagen we bij de T2T-behandeling, zelfs na drie jaar, verbeterd fysiek functioneren, weinig gewrichtsschade en hogere kwaliteit van leven terug. Door de doeltreffendheid is de behandeling ook nog eens kosteneffectief. Ik hoop dat alle ziekenhuizen in Nederland die te maken hebben met nieuwe reumapatiënten deze methode gaan hanteren.”

DREAM
Het ReumaCentrum Twente van het Medisch Spectrum Twente is in 2006 gestart met deze behandelmethode voor nieuwe reumapatiënten. Daarna hebben verschillende ziekenhuizen zich aangesloten en wordt met alle partners gewerkt aan het Dutch Rheumatoid Arthritis Monitoring (DREAM) remissie inductie cohort. Een project waarin de effecten van de implementatie van T2T worden onderzocht. De database van het DREAM cohort omvat nu meer dan 700 patiënten.

T2T-behandeling
Bij de T2T-behandeling zijn er vaste en frequente meetmomenten van ziekteactiviteit bij reumapatiënten. De meting omvat laboratoriumonderzoek en klinisch onderzoek. Een score in 28 gewrichten bepaalt de mate van ziekteactiviteit. Komt de score boven een bepaalde waarde dan wordt de medicatie daar direct op aangepast, volgens een vooraf bepaald behandelschema. Het doel van de behandeling is om de ziekte zo snel mogelijk helemaal tot rust – remissie – te brengen. Net zolang totdat de patiënt geen ziekteverschijnselen meer heeft.

Meer info
Het promotieonderzoek van Marloes Vermeer valt binnen het onderzoek van het IGS, instituut van de Universiteit Twente. Het proefschrift ‘Remission is the mission. Effects of the implementation of Treat-to-Target in early rheumatoid arthritis’ is opvraagbaar. Promotie: 6 december 2012, Universiteit Twente.

Plaats een reactie