Nieuwe auto steeds vaker BPM-vrij

In 2011 zijn er 206 duizend nieuwe personenauto’s verkocht die vrijgesteld zijn van aanschafbelasting (BPM). Dat zijn er ruim 3,5 keer zo veel als in 2009. Mede hierdoor ontving de overheid vorig jaar 1,3 miljard euro minder aan BPM dan in 2008. Vooral het aantal nieuwe BPM-vrije diesels is flink toegenomen.

Forse stijging van verkoop BPM-vrijgestelde personenauto’s
Vorig jaar werden er bijna 556 duizend nieuwe personenauto’s verkocht, 15 procent meer dan in 2010. De toename komt volledig voor rekening van BPM-vrijgestelde auto’s. De verkoop van deze auto’s steeg ten opzichte van 2010 met bijna drie kwart, terwijl de verkoop van nieuwe auto’s zonder vrijstelling met 4 procent afnam.

Sinds de invoering van BPM-vrijstelling voor zuinige auto’s op 1 januari 2009 is de populariteit van deze auto’s flink toegenomen. In 2009 was 15 procent van de nieuw verkochte auto’s vrijgesteld van BPM, in 2011 was dat al opgelopen tot 37 procent.

Vrijstelling voelbaar in schatkist
Mede door de populariteit van BPM-vrijgestelde auto’s daalden de BPM-ontvangsten van de overheid in 2011 naar 2 miljard euro. Dit is bijna 40 procent minder dan in 2008, het jaar vóór de invoering van de vrijstelling, toen de overheid nog 3,2 miljard euro aan BPM binnenkreeg. Het aantal nieuw verkochte auto’s nam in dezelfde periode met ruim een tiende toe.

De vrijstelling voor zuinige auto’s is onderdeel van het overheidsbeleid om auto’s meer te belasten op basis van uitstoot in plaats van de prijs. De afname van de BPM-ontvangsten is gedeeltelijk gecompenseerd door een verhoging van de motorrijtuigenbelasting. Vanaf 1 juli 2012 worden de CO2-grenzen in de BPM aangescherpt.

Opmars van BPM-vrijgestelde diesels
De afgelopen drie jaar is vooral het aantal nieuw verkochte diesels met BPM-vrijstelling sterk toegenomen. In 2011 werden er bijna 70 duizend vrijgestelde diesels verkocht, tegenover slechts 65 stuks in 2009. Hierdoor was vorig jaar ruim een derde van alle verkochte BPM-vrijgestelde auto’s een diesel.

Het grootste deel van de nieuw verkochte auto’s waarover geen BPM wordt betaald (56 procent) kwam in 2011 nog steeds voor rekening van benzineauto’s. In 2009 was nog bijna drie kwart van de verkochte personenwagens met vrijstelling een benzineauto.

Auteurs: Astrid Kampert en Arjan Neef, met medewerking van Eric-Jan van der Berg (RAI-Vereniging)

Plaats een reactie