Nieuwe antikankermedicijnen beter in kaart met PET-scan

De effectiviteit van medicijnen tegen kanker kan nauwkeurig worden bepaald met behulp van radioactieve labels. Na toediening van een gelabeld antikankermedicijn kan de verdeling ervan over het lichaam met een PET-scan in kaart worden gebracht.

Hierbij wordt tevens duidelijk hoeveel van het medicijn in de tumor terecht komt. Al na één week behandeling kunnen veranderingen in de tumor gemeten worden. Dat blijkt uit onderzoek van promovendus Thijs Oude Munnink.

Voor zijn onderzoek maakte Oude Munnink medicijnen gericht tegen drie verschillende, relevante processen in tumoren radioactief: de humane epidermale groeifactor receptor-2 (HER2), de vasculaire endotheliale groeifactor (VEGF) en de transforming groeifactor-β (TGF-β). HER2-PET-scans werden niet alleen in het laboratorium uitgevoerd, maar ook in patiënten. Daarbij werden nieuwe eigenschappen van het geteste medicijn ontdekt, zoals opname in uitzaaiingen in de hersenen. Met PET-scans van gelabelde medicijnen kan de effectiviteit van kankerbehandelingen verbeterd worden, aldus de promovendus. Inmiddels wordt deze techniek toegepast bij de ontwikkeling van nieuwe antikankermedicijnen, zowel in preklinisch onderzoek als in patiëntenstudies.

Thijs Oude Munnink (Hengelo, 1980) studeerde farmacie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij verrichtte zijn onderzoek bij de afdeling Medische Oncologie, de afdeling Nucleaire Geneeskunde en Moleculaire Beeldvorming, de afdeling Klinische Farmacie en de Apotheek van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Het onderzoek werd mede gefinancierd door KWF Kankerbestrijding. Oude Munnink blijft werkzaam in het UMCG.

Promotiegegevens
Promovendus: dhr. T.H. Oude Munnink
Proefschrift: PET imaging with zirconium-89 labeled antibodies to guide cancer therapy
Promotor(s): prof.dr. E.G.E. de Vries, prof.dr. R.A.J.O. Dierckx
Faculteit: Medische Wetenschappen
Datum: 05 oktober 2011, 14.30 uur
Plaats: Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Plaats een reactie