Nieuwe afspraken tegen schooluitval

Minister Van Bijsterveldt wil het aantal voortijdig schoolverlaters terugbrengen tot minder dan 25 000 per jaar in 2016. Om deze ambitieuze doelstelling te realiseren maakt zij vanaf maandag 12 maart 2012 nieuwe afspraken met scholen en gemeenten in het hele land.

Op het Scala vmbo in Breda gaf de minister vandaag hiertoe persoonlijk de aftrap. Met de Bredase onderwijswethouder Saskia Boelema en ROC voorzitter Rob Franken tekende zij een convenant om het aantal voortijdig schoolverlaters in de RMC-regio West-Brabant verder terug te brengen. West-Brabant is één van 39 RMC-regio’s die de komende tijd een handtekening zet onder het nieuwe vsv-convenant voor de periode 2012-2015.

‘Minder uitval, meer diploma’s’
De minister koos vandaag regio Breda omdat dit een voorbeeld is van een regio die een flinke slag heeft gemaakt met het terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters. Het aantal uitvallers in West-Brabant is gedaald van 2.306 in 2005-2006 naar 1676 in 2010-2011, een afname van 27,3%. Daarmee staan ze landelijk op de 14e plaats. In haar toespraak prees de minister de regio voor de goede onderlinge samenwerking. “U hebt met elkaar een open samenwerking en op daadkracht gerichte aanpak gecreëerd en gaat allen voor hetzelfde doel: minder uitval, meer diploma’s. Het belang van de leerling staat altijd voorop. Het succes van de regio West-Brabant is mede te danken aan de verschillende succesvolle initiatieven die de regio genomen heeft om schooluitval tegen te gaan, zoals inzetten van transfercoaches en intensieve regionale samenwerking.”

Kabinet: 114 miljoen voor aanpak vsv
De ambitieuze doelstelling van het kabinet is om in 2016 het aantal voortijdig schoolverlaters verder terug te brengen tot minder dan 25 000. Hiervoor is creativiteit en lef nodig en bovenal goede onderlinge samenwerking. Het kabinet stimuleert de aanpak van voortijdig schoolverlaters met een tweetal subsidies; een prestatiesubsidie voor onderwijsinstellingen en subsidie voor een regionale aanpak. Jaarlijks is hiervoor in totaal 114 miljoen euro beschikbaar. Ook worden er in de komende jaren extra maatregelen getroffen om het aantal voortijdig schoolverlaters terug te brengen. Vanaf 2013 is er door het kabinet jaarlijks 150 miljoen euro beschikbaar gesteld voor kwaliteitsverbetering van het mbo. Hiermee wordt de onderwijstijd in het eerste leerjaar uitgebreid en wordt intensievere begeleiding in de vorm van loopbaanoriëntatie en coaching van studenten mogelijk.

Intensieve aanpak vsv werkt
Bij het verschijnen van de voorlopige cijfers over schooljaar 2010-2011 februari jl. bleek al dat de intensieve aanpak van voortijdig schoolverlaten zijn vruchten afwerpt. In tien jaar tijd is het aantal leerlingen dat landelijk zonder startkwalificatie de school verlaat bijna gehalveerd van 71.000 in 2002 naar 38.600 in het schooljaar 2010-2011.

Meer informatie
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aanval-op-schooluitval

Plaats een reactie