Nieuwe aanpak voor bescherming tegen het water

Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu kiest een nieuwe aanpak om Nederland beter te beschermen tegen overstromingen.

Werk aan de dijken - Working on Dutch dikesFotocredits: Ruud Morijn

Nieuwe technische inzichten maken het mogelijk maatwerk te leveren en precies daar waar de nood het hoogst kan zijn, de meeste steun te bieden.

“Nederland wordt op deze manier veiliger. We pakken de plekken aan waar het het hardst nodig is. Het potentiële aantal slachtoffers en de economische schade nemen daardoor af”, stelt de minister vrijdag 26 april 2013 in een brief aan de Tweede Kamer.

Gevolgen
Minister Schultz introduceert een nieuwe benadering voor dijknormen waarbij niet alleen wordt gekeken naar de kans op een overstroming, maar waarbij ook de gevolgen worden meegewogen. Daarmee wordt het mogelijk iedere Nederlander achter de dijk dezelfde basisveiligheid te garanderen: de kans om te overlijden als gevolg van een overstroming wordt voor iedereen 1 op 100.000, ofwel: 0,001%.

Daar bovenop wil minister Schultz extra en gericht investeren in gebieden met een risico op veel slachtoffers en grote economische schade. Vitale en kwetsbare infrastructuur, zoals nutsvoorzieningen en ziekenhuizen, krijgen extra aandacht. Schultz: “De normen voor onze dijken stammen voor een groot deel uit de jaren zestig. Sindsdien zijn de bevolking achter de dijken en de economische waarde sterk toegenomen. De maatschappelijke ontwrichting van een eventuele overstroming is vele malen groter dan destijds.”

Slimmer
Naast de nieuwe dijkenaanpak kiest de minister voor zogenoemde meerlaagsveiligheid: naast preventie door de bouw van dijken en dammen (1) kunnen we Nederland veiliger maken door de ruimtelijke inrichting van ons land slimmer te benutten (2) en de rampenbeheersing beter op orde te hebben (3). Bij ruimtelijke inrichting gaat het erom wijken en steden zo in te richten dat de gevolgen van een overstroming beperkt blijven en woningen zo te bouwen dat water tot een bepaalde hoogte geen schade kan aanrichten. Een betere rampenbeheersing betekent enerzijds dat de overheid haar rampenplannen op orde heeft en hierover goed communiceert. Anderzijds moeten burgers en bedrijven nadenken over de vraag: wat moet en kan ik doen als het misgaat?

Kwetsbaar
“Ongeveer 60% van ons land is kwetsbaar voor overstromingen. In dit gebied wonen 9 miljoen mensen en wordt 70 procent van ons BNP verdiend. Ik wil mensen bewuster maken van die risico’s. Je bent tenslotte veiliger als je weet wat je moet doen in geval van een ramp”, verklaart Schultz. Samen met minister Opstelten van Veiligheid en Justitie, de Deltacommissaris, de Stuurgroep Management Overstromingen en het Veiligheidsberaad werkt de minister aan een nieuwe module evacuatie bij grote overstromingen.

Werken met de natuur
Minister Schultz wil ‘werken met de natuur’. “Eeuwenlang hebben we de natuur met dammen en dijken proberen in te perken. Maar we kunnen de oplossing niet alleen blijven zoeken in het ophogen of verbreden van dijken. Ik wil bouwen mét de natuur. De projecten van Ruimte voor de Rivier en de Zandmotor zijn daarvan mooie voorbeelden.”

2050
De Deltacommissaris komt in 2014 met een voorstel voor Deltabeslissingen, waarin de nieuwe dijknormen en het principe van meerlaagsveiligheid verder worden uitgewerkt. De maatregelen die daaruit volgen, worden – als het kabinet daarmee instemt – in de periode tot 2050 gerealiseerd.

Plaats een reactie