Nieuwe aanpak rugklachten kosteneffectief en leidt tot eerder herstel

Een innovatieve begeleiding bij chronische lage rugklachten leidt tot eerdere werkhervatting en beter functioneren zowel thuis als op het werk. Zo zorgt deze begeleiding, ontwikkeld door VU medisch centrum, bij langdurig arbeidsongeschikten voor duurzaam herstel en kostenbesparing voor de maatschappij.

Door deze begeleiding vindt werkhervatting namelijk gemiddeld vier maanden eerder plaats. Epidemioloog Ludeke Lambeek deed onderzoek naar deze behandeling en promoveert op 16 september op haar bevindingen bij VU medisch centrum.

Rugklachten zijn een algemeen probleem in de Westerse samenleving. Deze klachten kunnen arbeidsongeschiktheid veroorzaken, met als gevolg hoge kosten voor de maatschappij.

Ludeke Lambeek schat de kosten in Nederland op ongeveer 3.5 miljard per jaar. Zij deed onderzoek naar een innovatieve begeleiding voor langdurig arbeidsongeschikten met chronisch lage rugklachten gericht op duurzaam herstel in werk en privé. De begeleiding vond plaats in het ziekenhuis, in een gespecialiseerde fysiotherapiepraktijk en op de werkplek. De behandeling werd uitgevoerd door een team dat bestond uit een klinisch arbeidsgeneeskundige, medisch specialist, getrainde ergotherapeut en fysiotherapeut.

Ludeke vergeleek patiënten die de innovatieve begeleiding kregen met hen die de gebruikelijke zorg van de huisarts en/of bedrijfsarts ontvingen. Zij concludeert dat na een jaar de patiënten uit de innovatieve begeleidingsgroep gemiddeld vier maanden eerder volledig en duurzaam het werk hervatten. Tevens functioneren zij thuis ook beter vergeleken met de groep die het programma niet heeft gevolgd.

Zowel patiënten als hun zorgprofessionals en werkgever zijn erg tevreden met de innovatieve begeleiding. Ook blijkt uit Lambeeks onderzoek dat de methode kosteneffectief is. Als dit programma op grote schaal in Nederland wordt ingevoerd dan levert dit de maatschappij per saldo aanzienlijke besparingen op.

Plaats een reactie