Nieuwe aanpak antibioticagebruik werkt

Het gebruik van antibiotica in de varkenshouderij terugbrengen tot nul blijkt mogelijk. InnovatieNetwerk ontwikkelde samen met Keten Duurzaam Varkensvlees een aanpak waarbij samenwerking binnen de keten centraal staat. Op donderdag 26 juni 2014 werd tijdens de Innovatiedag Antibioticavrije Varkensketen duidelijk hoe kansrijk deze aanpak is voor de varkenshouderij in Nederland.

Resistente kiemen
InnovatieNetwerk werkt sinds enkele jaren in opdracht van het ministerie van EZ aan een methode om antibioticavrije productie in de intensieve veehouderij te realiseren. Antibioticareductie is van groot belang in de strijd tegen antibioticaresistente kiemen en daarmee voor de volksgezondheid. Nederland streeft naar een reductie van antibiotica in de veehouderij in 2015 van maar liefst 70%.

Keten Duurzaam Varkensvlees

Ketencoaching
In de Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV) vond InnovatieNetwerk in 2010 een partner met ambitie en slagkracht. Samen is een ketenaanpak ontwikkeld waarbij bedrijven en de schakels uit de keten onderling nauw samenwerken: individueel is het voor varkenshouders moeilijk om antibioticavrij produceren te realiseren én vol te houden. Deelnemende bedrijven snel informeren over behaalde resultaten, achterhalen van oorzaken bij knelpunten en het aanstellen van ketencoaches die bedrijven begeleiden, blijkt te werken: in 2013 was het gebruik van antibiotica in de gehele Keten Duurzaam Varkensvlees al teruggebracht tot gemiddeld 76% voor vleesvarkens en 80% voor zeugen. Dit ligt ver onder het landelijk gemiddelde (64% voor vleesvarkens en 58% voor zeugen). Het aantal individuele bedrijven in KDV dat géén antibiotica gebruikt groeit gestaag.

Kwaliteitsprong
KDV staat in de startblokken om zelfstandig de volgende fase in te gaan, waarin de aanpak in de hele keten wordt toegepast. KDV verwacht met haar aanpak in 2016 een gemiddeld antibioticagebruik van minder dan 1 ddd/j (DierDagDosering per jaar). Dit betekent meer dan 95% reductie. Daarmee verwacht KDV ook een grote verbetering te realiseren op het gebied van gezondheid van mens en dier. InnovatieNetwerk sluit hiermee deze succesvolle ontwikkelsamenwerking af.

Stal van de Toekomst
Tijdens de Innovatiedag op 26 juni 2014 op het bedrijf van de familie Verhoeven, Agrarisch Ondernemer 2014, is in de ‘Stal van de Toekomst’ ook te zien hoe een moderne stalinrichting in belangrijke mate bijdraagt aan antibioticareductie.

Plaats een reactie