Nieuwe aanknopingspunten voor immunotherapie bij eierstokkanker

Eierstokkanker is de vijfde oorzaak van kankergerelateerde sterfte onder vrouwen in Europa. De ziekte komt relatief weinig voor, maar wordt vaak pas in een laat stadium ontdekt. Daardoor is de kans om de ziekte te overleven gering. Een mogelijke nieuwe behandelvorm is immunotherapie. Promovenda Renee Vermeij onderzocht mogelijkheden op dit vlak. Zij vond aanknopingspunten om de behandeling van eierstokkanker te verbeteren.

Immunotherapie is een behandelmethode waarbij het immuunsysteem wordt gestimuleerd om meer en doeltreffender afweercellen aan te maken. Dat deze vorm van therapie nog weinig effectief is, lijkt te komen doordat de kankercellen aan de afweerreactie kunnen ontsnappen. Vermeij onderzocht mogelijkheden kankervaccins te verbeteren door ze te combineren met een behandeling die de ontsnappingspoging van de kankercel onderdrukt.

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat het p53-SLP-vaccin in immunologisch opzicht een veelbelovend vaccin is, dat de kankercel goed ‘herkent’ en dus effectief kan bestrijden. Het vaccin kan bovendien verbeterd worden door het te combineren met cyclofosfamide, zo laat Vermeij zien. De meerderheid van de patiënten met eierstokkanker kan wellicht behandeld worden met een kankervaccin waarin p53 gecombineerd is met meerdere tumorantigenen, zoals SP17, NY-ESO-1, WT1 en survivin, zo toont Vermeij aan. Een combinatie van een WT1-vaccin met een therapie waarbij regulatoire T-cellen worden onderdrukt en/of aanwezigheid van MHC klasse I wordt gestimuleerd lijkt wenselijk, stelt Vermeij.

Renee Vermeij (Tilburg, 1983) studeerde geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze verrichtte haar onderzoek aan de afdeling Gynaecologische Oncologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Het onderzoek werd mede gefinancierd door ISA therapeutics BV. Vermeij is in opleiding tot gynaecoloog in het Medisch Centrum Leeuwarden.

Promotiegegevens
Promotie: mw. R. Vermeij
Proefschrift: Immunotherapy of ovarian cancer
Promotor(s): prof.dr. H.W. Nijman, prof.dr. C.A.H.H. Daemen
Faculteit: Medische Wetenschappen
Datum: 14 december 2011, 16.15 uur
Plaats: Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen