Nieuwbouw Jeroen Bosch Ziekenhuis opgeleverd

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft de sleutel gekregen van de nieuwbouw. De bouwcombinatie Jeroen Bosch, de installatiecombinatie en de elektrotechnisch installateur hebben het werk opgeleverd en wel binnen de gestelde oplevertermijn. Met de oplevering van het nieuwe Jeroen Bosch Ziekenhuis is ook revalidatiecentrum Tolbrug opgeleverd dat onderdeel uitmaakt van het ziekenhuis.

Peter de Kubber, Raad van Bestuur: ‘We kijken met volle tevredenheid terug op het bouwproces dat zeer voorspoedig gelopen is en een prachtig eindresultaat heeft. We zien er naar uit om de nieuwbouw definitief in gebruik te nemen.’

Inrichting
In aanloop naar de verhuizing worden nog verschillende systemen geprogrammeerd en gevalideerd, zoals het oproepsysteem voor de verpleegkundigen en de apparatuur op de centrale sterilisatieafdeling. Verder wordt de nieuwbouw ook qua inrichting langzaamaan gereed gemaakt voor de inhuizing. De komende tijd worden de wachtruimtes met meubilair ingericht en de bewegwijzering aangebracht. Ook worden op korte termijn computers bij het bed van patiënten geïnstalleerd en wordt er medische apparatuur zoals röntgenapparatuur geplaatst.

Verhuizing twee complete woonwijken
De Trombosedienst verhuist als eerste op 12 april 2011. Daarna vindt de verhuizing van de locaties Carolus en Groot Ziekengasthuis naar de nieuwbouw plaats. Dat is een enorme operatie, vergelijkbaar met de verhuizing van 550 huishoudens ofwel twee complete woonwijken. Deze verhuizing wordt gefaseerd uitgevoerd en begint op 18 april met de verhuizing van de eerste poliklinieken van de locatie Carolus. Vervolgens worden op 27 april alle klinische patienten van de locaties Carolus, Groot Ziekengasthuis en revalidatiecentrum Tolbrug overgebracht naar het nieuwe ziekenhuis. Als laatste vertrekken de poliklinieken van het Groot Ziekengasthuis naar hun nieuwe onderkomen. Op 5 mei 2011 is de verhuizing een feit en zitten alle afdelingen op hun nieuwe stek.

Jeroen Bosch Ziekenhuis
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is een groot ziekenhuis op meerdere locaties in de regio ’s-Hertogenbosch en de Bommelerwaard. Sinds 1274 kent de regio een gastvrij ziekenhuis waar persoonlijke aandacht voor de patiënt, kwaliteit en innovatie belangrijk zijn. Het ziekenhuis betrekt in 2011 een nieuw gebouw en wil dan het meest patiëntgerichte ziekenhuis in Nederland zijn. Met ruim 240 medisch specialisten verdeeld over 29 specialismen is het Jeroen Bosch Ziekenhuis een topklinisch centrum voor acute en specialistische zorg. Als opleidingsziekenhuis levert het een belangrijke bijdrage aan de opleiding van artsen en verpleegkundigen in Nederland. Speerpunten in de zorg zijn Oncologie, Cardiovasculaire geneeskunde, Endoscopie en Transmurale geneeskunde.

Plaats een reactie