Nieuw zorgmodel asielzoekers boekt goede vooruitgang

0
636

Organisaties die betrokken zijn bij de medische zorg voor asielzoekers boeken goede vooruitgang in toegankelijkheid van de zorg. Ze tonen grote inzet en voldoen inmiddels voor een groot deel aan de normen voor verantwoorde zorg. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ).

Met ingang van 1 januari 2009 heeft het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) een nieuw zorgmodel voor de gezondheidszorg voor asielzoekers ingevoerd. Het uitgangspunt is dat de zorg voor asielzoekers zoveel mogelijk volgens de bestaande voorzieningen verloopt. Deze verandering was aanleiding voor de IGZ om onderzoek te doen naar de toegankelijkheid van huisartsenzorg voor asielzoekers en het bereik door de publieke gezondheidszorg.

Veel waardering voor inzet
Het besluit om de zorg voor asielzoekers zoveel mogelijk volgens de reguliere zorg te laten verlopen, heeft geleid tot een ingrijpende reorganisatie van de medische zorg voor asielzoekers. De inspectie heeft veel waardering voor de inzet van de betrokken organisaties bij het invoeren van het nieuwe zorgmodel.

Aanvankelijk tekortkomingen
Tijdens toezichtbezoeken in het najaar van 2010 constateerde de inspectie dat het invoeren van het nieuwe zorgmodel nog volop in ontwikkeling was. Op dat moment voldeden het COA, het GC A (Gezondheidscentrum Asielzoekers), de GGD’en en JGZ-organisaties 0–4 jaar maar gedeeltelijk aan de normen volgens het nieuwe zorgmodel. De inspectie constateerde onder andere dat het GC A risicogroepen onvoldoende bereikte met een medische intake. De telefonische bereikbaarheid van de huisartsenzorg via de Praktijklijn voldeed aan de norm, maar er waren niet altijd voldoende inloopspreekuren en er waren risico’s in de beschikbaarheid van de huisarts. De jeugdgezondheidszorg had asielzoekerskinderen niet altijd voldoende in beeld of bereikte hen onvoldoende. Het gebruik van professionele tolken was voldoende en zorgverleners waren tevreden over de beschikbaarheid van professionele tolken van het Tolk- en Vertaalcentrum Nederland.

Nu goede vooruitgang
Al tijdens het onderzoek legde de inspectie aan het GC A, de GGD’en en de JGZ-organisaties 0-4 jaar maatregelen op als zij niet voldeden aan de normen. Ook hebben de betrokken organisaties op eigen initiatief verbeteracties uitgevoerd. De inspectie constateert dat ze inmiddels voor een groot deel voldoen aan de normen die gelden in het nieuwe zorgmodel. Alle hoge risico’s zijn weggenomen en de IGZ verwacht dat dit in het derde kwartaal van 2011 ook het geval is voor de matige en lage risico’s. De inspectie zal dat dit najaar toetsen.