Nieuw verdienmodel voor de farmaceutische groothandel

Brocacef Groothandel, de tweede partij op de Nederlandse farmaceutische markt, heeft besloten haar voornemen om de leveringen van ca. 1.000 generieke geneesmiddelen per 1 november a.s. stop te zetten voorlopig niet uit te voeren. De reden hiervoor is dat er op dit moment constructief overleg met een aantal grote zorgverzekeraars gaande is over een nieuw verdienmodel voor de farmaceutische groothandel.

Eerder liet Brocacef weten dat als gevolg van door zorgverzekeraars genomen maatregelen, zoals het preferentiebeleid, de prijzen van vooral generieke geneesmiddelen zo fors gedaald zijn, dat de – procentuele – distributiemarge ontoereikend is om deze middelen nog op een bedrijfseconomische verantwoorde wijze te kunnen leveren.

Gesprekken met zorgverzekeraars om tot een oplossing te komen bleven in eerste instantie zonder resultaat. De afgelopen dagen is daar verandering in gekomen. Er zijn gesprekken gaande met VGZ, CZ, Achmea en Zorg en Zekerheid. Daarnaast heeft Menzis zelf een oplossing aan de markt voorgesteld.

“De gesprekken lopen tot nu toe constructief en wij hebben goede hoop op een oplossing. Wij hebben ons voornemen om de leveringen stop te zetten dan ook opgeschort”, aldus Frank Groβe-Natrop, directievoorzitter van Brocacef Groep NV, waarvan Brocacef Groothandel deel uitmaakt. “De farmaceutische groothandel levert een belangrijke bijdrage aan een toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg. Dat zorgverzekeraars dit nu erkennen is goed voor de hele branche én voor de totale gezondheidszorg”.

Zolang het overleg loopt, blijft Brocacef Groothandel de betrokken geneesmiddelen leveren. De komende weken wordt invulling gegeven aan de verdere uitwerking van de gevoerde gesprekken.

Plaats een reactie