Nieuw verbeterprogramma Gehandicaptenzorg

In de gehandicaptenzorg is een nieuw verbeterprogramma van start gegaan. CBO/TNO, VGN, Vilans en verschillende andere partners organiseren voor de sector onder andere leernetwerken, werkplaatsen, bijeenkomsten en andere activiteiten.

Doel van dit nieuwe programma is bestaande kennis verbinden aan de dagelijkse praktijk. De inhoud van het programma wordt in nauwe samenwerking met de VGN specifiek voor de gehandicaptenzorg ontwikkeld. Het programma is onderdeel van Zorg voor Beter en wordt gefinancierd door ZonMw. ZonMw heeft in totaal 3 miljoen euro voor dit programma in de sector beschikbaar gesteld.

Thema’s
In overleg met verschillende organisaties uit de sector zijn de volgende thema’s geselecteerd:
– omgaan met probleemgedrag
– handelingsgerichte diagnostiek
– medicatieveiligheid
– ouder wordende cliënten
– gezondheid
– seksualiteit en seksueel misbruik
– goed gebruik van het ondersteuningsplan
– LVG en verslaving
– zeggenschap
– ontwikkelingsgericht ondersteunen

Naast deze tien inhoudelijke thema’s wordt in dit programma ook gewerkt aan de versterking van de kennisinfrastructuur.

Leernetwerken
De eerste twee leernetwerken, omgaan met probleemgedrag en handelingsgerichte diagnostiek, zijn onlangs gestart. In september 2011 volgt een leernetwerk over medicatieveiligheid. De overige thema’s volgen daarna.

Plaats een reactie