Nieuw vaccin tegen knokkelkoorts stap dichterbij

Het menselijk afweersysteem, dat het lichaam tegen een eerste infectie met het dengue-virus beschermt, kan het virus bij een herhaalde infectie juist extra schadelijk maken. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Izabela Rodenhuis.

Hiermee is belangrijk inzicht verkregen in de oorzaak van dengue, een ziekte die in de laatste decennia steeds meer slachtoffers maakt. Een effectiever vaccin tegen dengue is hiermee een stap dichterbij gekomen.

Dengue, ook wel knokkelkoorts genoemd, is een virusziekte die vooral wordt overgebracht door beten van een (sub)tropische mug. Jaarlijks raken 50 tot 100 miljoen mensen geïnfecteerd; de laatste decennia doen zich steeds meer ernstige, soms zelfs dodelijke, gevallen voor.

Een groot deel van de circulerende virusdeeltjes bevat het prM eiwit. Tijdens een natuurlijke infectie worden tegen dit eiwit veel antilichamen aangemaakt. Normaal gesproken zijn virusdeeltjes met een hoge concentratie aan prM eiwitten niet infectieus. Lange tijd werd aangenomen dat prM-bevattende virusdeeltjes geen rol spelen bij dengue infecties. Maar Rodenhuis laat zien dat het virus juist hoog infectieus wordt in aanwezigheid van antilichamen tegen het prM eiwit. De antilichamen blijken voor een efficiënte opname van virusdeeltjes in cellen te zorgen. Eenmaal in de cel kunnen de virusdeeltjes verder groeien en uiteindelijk een infectie bewerkstelligen.

Izabela Rodenhuis-Zybert (Polen, 1981) studeerde Microbiologie aan de Universiteit van Lodz. Ze verrichtte haar onderzoek aan de afdeling Medische microbiologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Ze blijft na haar promotie werkzaam in het UMCG als postdoc.

Promotiegegevens
Promotie: mw. I.A. Rodenhuis-Zybert
Proefschrift: The functional importance of flavivirus maturation
Promotor(s): prof.dr. J.C. Wilschut
Faculteit: Medische Wetenschappen
Datum: 07 september 2011, 13.15 uur
Plaats: Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Plaats een reactie