Nieuw vaccin tegen knokkelkoorts stap dichterbij

Dengue, of knokkelkoorts, is een virusziekte die wordt overgebracht door beten van een (sub)tropische mug. Jaarlijks raken 50 tot 100 miljoen mensen geïnfecteerd. Dde laatste decennia doen zich steeds meer ernstige gevallen voor. Naar schatting overlijden jaarlijks 20.000 mensen aan de ziekte. Het West Nijl virus (WNV) is verwant aan het dengue virus (DENV). Samen behoren ze tot de familie van de flavivirussen.

In recente studies zijn veel antistoffen tegen het DNV en het WNV gekarakteriseerd. Hierbij is gebleken dat sommige antistoffen effectiever zijn en een betere bescherming bieden tegen een infectie dan andere antistoffen.

Promovendus Bastiaan Moesker onderzocht hoe deze zeer effectieve antistoffen voorkómen dat het WNV een gastheercel infecteert. Hij stelt vast dat de antistoffen een cruciale stap in het infectieproces van het WNV blokkeren, waarna het virusdeeltje door de gastheercel afgebroken wordt. Doordat de antistoffen zo effectief zijn, kunnen ze worden gebruikt in de behandeling van patiënten die zijn geïnfecteerd met het WNV.

Inmiddels wordt de effectiviteit van therapeutische toediening van de gevonden antistof bij mensen na WNV-infectie onderzocht in klinische studies. Hiermee is een nieuwe stap gezet in de ontwikkeling van een nieuw medicijn tegen flavivirussen.

Bastiaan Moesker (Groningen, 1984) studeerde Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek aan de Hanzehogeschool Groningen. Hij verrichtte zijn onderzoek aan de afdeling Medische Microbiologie, sectie Moleculaire Virologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en binnen onderzoeksschool GUIDE. Het onderzoek werd mede gefinancierd door het Pediatric Dengue Vaccine Initiative (PDVI). Moesker is inmiddels werkzaam als research analist in het UMCG.

Promotiegegevens
Promovendus: dhr. B.J.S. Moesker
Proefschrift: The role of antibodies in controlling flavivirus cell entry
Promotor(s): prof.dr. J.C. Wilschut
Faculteit: Medische Wetenschappen
Datum: 12 oktober 2011, 12.45 uur
Plaats: Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Plaats een reactie