Nieuw risico door nieuwe maximumprijzen medicijnen

Nieuwe maximumprijzen voor geneesmiddelen in oktober 2012 zorgen voor een daling van het prijspeil van 1,2% ten opzichte van september van dit jaar. In vergelijking met oktober 2011 is het prijspeil van geneesmiddelen met gemiddeld 4,3% gedaald. Opnieuw worden ook prijsstijgingen genoteerd die vanwege sommige verzekeraarscontracten een extra bedrijfsrisico voor de apotheek vormen.

Ontwikkeling prijspeil per inkoopkanaal, jan 2007 t:m okt 2012

Via de Wet Geneesmiddelenprijzen (Wgp) heeft de overheid, ook sinds het per 1 januari van dit jaar geïntroduceerde systeem van vrije prijzen, de bevoegdheid om fabrikanten maximumprijzen voor geneesmiddelen op te leggen. Dit maximum is de prijs waarvoor apotheken het geneesmiddel kunnen inkopen. Het is gebaseerd op de gemiddelde prijs van overeenkomstige geneesmiddelen in België, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië. De overheid stelt de maximumprijzen tweemaal per jaar vast, meestal in april en oktober. Sinds de introductie in juni 1996 is de Wgp het belangrijkste instrument van de overheid om invloed uit te oefenen op de geneesmiddelenprijzen. De overheid stelt niet voor alle tot de markt toegelaten geneesmiddelen een maximumprijs vast. Wel is de reikwijdte van de Wgp in de loop van de tijd toegenomen. In oktober 2012 bepaalde de overheid voor 1.865 geneesmiddelen een maximumprijs. Dat zijn er 1.208 meer dan tien jaar geleden.

Prijsdalingen
De meest recente vaststelling van de maximumprijzen leidt in oktober van dit jaar tot een daling van het prijspeil van receptgeneesmiddelen met 1,2% in vergelijking met de hieraan voorafgaande maand september. Met inbegrip van deze daling is het prijspeil van receptgeneesmiddelen in 12 maanden tijd met 4,3% afgenomen. Hiervan is 60% een direct gevolg van de Wgp. Het resterende deel komt voornamelijk op het conto van prijsdalingen ten gevolge van het preferentiebeleid. Deze ontwikkelingen sluit aan bij die van de afgelopen jaren waarin het prijspeil mede als gevolg van aanpassingen van de maximumprijzen jaarlijks met zo’n 3 tot 4% daalde. Het prijspeil daalde in oktober 2012 met respectievelijk 1,2% en 1,9% het sterkst bij spécialités en parallel geïmporteerde spécialités. Hieraan droegen in volgorde van financieel belang esomeprasol (Nexium), quetiapine (Seroquel) en somatropine (o.a. Genotropin) het meest bij. Bij generieke geneesmiddelen daalde het prijspeil met 0,5%. De SFK bepaalt de ontwikkeling van het prijspeil door maandelijks de kosten van de door openbare apotheken verstrekte geneesmiddelen te vergelijken met de kosten van dezelfde hoeveelheid van dezelfde geneesmiddelen tegen de prijzen van de volgende maand. Wijzigingen in aantal en aard van de verstrekte geneesmiddelen hebben daardoor geen invloed op het prijspeil.

Prijsstijgingen
Ondanks een gemiddelde daling van de prijzen onder invloed van de Wgp, namen een aantal geneesmiddelen in prijs toe. De prijsverhogingen bij dipyridamol (Persantin), pregabaline (Lyrica) en ezetimib (Ezetrol) werkten het zwaarst door . Bij dipyridamol en pregabaline stijgt de prijs tot boven het niveau van oktober 2011. Omdat sommige verzekeraars de hoogte van de vergoeding aan de apotheek maximeren tot de prijs in oktober 2011, komen deze prijsstijgingen daarmee in veel gevallen direct voor rekening van de apotheek. Sinds de invoering van de vrije prijzensystematiek in januari van dit jaar vormen prijsstijgingen door deze contractvoorwaarden een extra verliespost, die zal oplopen tot een bedrag van bijna € 10.000 per apotheek.

Plaats een reactie