Nieuw programma zwangerschap en geboorte

Het ministerie van VWS heeft ZonMw de opdracht gegeven voor een breed gedragen, beroepsoverstijgend onderzoeksprogramma op het gebied van zwangerschap en geboorte. Voor dit programma is 8 miljoen euro beschikbaar voor de periode van 4 jaar. Het programma richt zich op de aanpak van de belangrijkste oorzaken van perinatale sterfte en morbiditeit.

Onderzoek naar perinatale sterfte en morbiditeit
In Nederland sterft ongeveer één op de honderd baby’s in de periode van de zwangerschap en rond de geboorte. Nederland heeft een gemiddeld genomen ongunstige positie in de Europese perinatale sterfte cijfers. Dit blijkt uit een in 2008 gepubliceerd onderzoek naar een vergelijking van cijfers binnen Europa.

Onderzoeksagenda
In opdracht van het ministerie van VWS heeft ZonMw in juni 2010 een onderzoeksagenda opgesteld over hoe de zorg rond zwangerschap en geboorte beter kan. De onderzoeksagenda is mede gebaseerd op een signalementstudie die door het Erasmus MC is uitgevoerd in opdracht van ZonMw.

Goede zorg rond zwangerschap en geboorte is heel belangrijk omdat de gezondheid van pasgeborenen grote invloed heeft op de gezondheid op latere leeftijd. Zorg moet alle groepen bereiken, ook aanstaande moeders in achterstandswijken. Ook moet bekeken worden welke vernieuwingen (kosten)effectief zijn. Zo kunnen landelijk goede initiatieven worden ingevoerd. Goede zorg rond zwangerschap en geboorte staat hoog op de maatschappelijke agenda.

Plaats een reactie