Nieuw patiëntenboek over leukemie gepresenteerd in Meander Medisch Centrum

Maandag 10 januari 2011 ontving Meander Medisch Centrum uit handen van Stichting Leukemie het patiëntenboek over leukemie ‘Wit bloed, kwaad bloed’, dat ingaat op de diagnose, behandeling en gevolgen van leukemie. Sinds de oprichting van Stichting Leukemie in 2005 zijn er nauwe banden met Meander Medisch Centrum. Gijs Beukhof, voorzitter van de Stichting Leukemie overhandigde daarom ‘Wit bloed, kwaad bloed’ aan internist-hematoloog Shulamiet Wittebol, verpleegkundig consulent hematologie Gery Doelman, beiden werkzaam in Meander Medisch Centrum en aan Ton Hagenbeek, hematoloog in het UMC Utrecht en AMC Amsterdam.

Vlnr: internist-hematoloog Shulamiet Wittebol, hematoloog Ton Hagenbeek, auteur Jeroen Terlingen, verpleegkundig consulent hematoloog Gery Doelman en Gijs Beukhof, voorzitter Stichting Leukemie.

Stichting Leukemie is opgericht nadat Martijn, zoon van oprichter en voorzitter Gijs Beukhof, in 2002 eerst in Meander Medisch Centrum en later in het UMC Utrecht is behandeld voor acute leukemie. Voor de familie Beukhof was het een emotioneel weerzien met de artsen en verpleegkundigen van Meander Medisch Centrum. Hun zoon is gelukkig genezen, de landelijke Stichting Leukemie bestaat vijf jaar en het patiëntenboek is er voor iedereen die met leukemie te maken heeft. “Van de nood is een deugd gemaakt”, aldus Gijs Beukhof.

“De afgelopen jaren heeft Meander Medisch Centrum veel deskundigheid opgebouwd bij de behandeling van leukemie”, vertelde internist-hematoloog Shulamiet Wittebol tijdens de presentatie. “Er zijn nu drie hematologen werkzaam in het ziekenhuis. Bij de behandeling voor leukemie werkt Meander Medisch Centrum nauw samen met het UMC Utrecht”. Ton Hagenbeek, hematoloog in het UMC Utrecht en het AMC Amsterdam, schetste tijdens de presentatie het ontstaan van de Stichting Leukemie en de verbondenheid met de ziekenhuizen.

Over ‘Wit bloed, kwaad bloed’
Jeroen Terlingen, oud-journalist van Vrij Nederland maar ook ex-kankerpatiënt, heeft het boek ‘Wit bloed, kwaad bloed’ geschreven. Verpleegkundig consulent hematologie Gery Doelman: “’Wit bloed, kwaad bloed’ is op een prettige en begrijpelijke manier geschreven en kan veel ondersteuning geven aan patiënten en hun naasten. De eerste patiënten die het al hebben, zijn er zeer positief over.”

In ‘Wit bloed, kwaad bloed’ komen in 29 hoofdstukken alle aspecten aan de orde van leukemie. Nauwgezet wordt ingegaan op het onderscheid tussen de verschillende soorten leukemie, hun specifieke behandeling, de gevolgen van de behandeling op korte en op langere termijn, stamceltransplantatie, vermoeidheid, onvruchtbaarheid, sociaalpsychologische gevolgen en lotgenotencontact. Vele patiënten en ex-patiënten vertellen openhartig over hun ervaringen. Ook partners, ouders en kinderen komen aan het woord. In het boek zijn praktische adviezen opgenomen om de bijwerkingen van de behandeling te doorstaan en over de omgang met de huisarts en de specialist. ‘Wit bloed, kwaad bloed’ is verkrijgbaar bij de Stichting Leukemie via www.leukemie.nl.

Stichting Leukemie
Stichting Leukemie zet zich in voor de strijd tegen leukemie en aanverwante vormen van beenmerg- en bloedziekten bij patiënten van alle leeftijden. Met vele acties ‘van onderop’ wordt geld opgehaald voor onderzoek naar leukemie.

Plaats een reactie