Nieuw patiëntbewakingssysteem in Operatiecentrum

Op vrijdag 15 april 2011 is in het Operatiecentrum van het nieuwe Jeroen Bosch Ziekenhuis een nieuw patiëntbewakings- en registratiesysteem live gegaan. Vanaf woensdag 20 april vinden de eerste operaties plaats, waarbij van dit systeem gebruik gemaakt wordt. Het nieuwe systeem, dat het grootste in zijn soort is van West-Europa, bestaat uit een conventioneel patiëntenbewakings­systeem en een patiëntendatamanagementsysteem (PDMS). Zo’n 78 patiënten kunnen hiermee voor, tijdens en na de operatie veilig in de gaten gehouden worden.

In het nieuwe Operatiecentrum zijn 16 OK’s en 62 zogenaamde holding- en recoverybedden. Op een holding plaats worden patiënten volledig voorbereid op een operatie en op de recovery, ook wel uitslaapruimte genoemd, vindt het eerste herstel van patiënten na de ingreep plaats. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is met behulp van het nieuwe systeem in staat de patiënten gedurende elk moment van het verblijf binnen het OK-centrum te volgen en de meest optimale behandeling te bieden.

Vlotte samenwerking
Het nieuwe PDMS is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen leverancier GE Healthcare, gebruikers en ondersteunende afdelingen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. In vier maanden tijd is alle benodigde hardware geleverd, het patiëntendatamanagement­systeem ingericht, zijn alle noodzakelijke testen uitgevoerd en is het personeel van het ziekenhuis geïnstrueerd. Het nieuwe ziekenhuis beschikt over een compleet vernieuwde ICT- infrastructuur, die naadloos voldoet aan de eisen die aan een dergelijk bewakings- en registratie systeem gesteld worden. De functionaliteit van het systeem is gedefinieerd op basis van ervaringen met een ouder systeem dat vanaf 1999 in het JBZ in gebruik was.

Plaats een reactie