Nieuw onderzoek participatie fysiek beperkte Marokkaanse jongeren

Jongeren met een fysieke beperking van Marokkaanse afkomst hebben veel hinderpalen te overwinnen (beeldvorming, taboe, vaardigheden) voordat zij volwaardig aan de samenleving kunnen deelnemen. Om hun positie te helpen verbeteren zijn MOVISIE en het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) gestart met ‘Doe je mee?’, een participatief onderzoek door en voor deze jongeren.

Het onderzoek richt zich op maatschappelijke participatie in het algemeen, maar concentreert zich met name op arbeidsparticipatie. Jongeren interviewen zelf andere jongeren. Daarmee halen zij knelpunten naar boven én stimuleren hun participatie. Op basis van het onderzoek willen MOVISIE en SMN suggesties voor verbetering van de (arbeids)participatie van deze groep jongeren aanreiken aan relevante partijen binnen en buiten de Marokkaanse gemeenschap in Nederland.

Doe je mee? wordt mede mogelijk wordt gemaakt door de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind – NSGK, het Revalidatiefonds en het Johanna KinderFonds.