Nieuw kankeronderzoekfonds voor fondsenwerving

Met ingang van maandag 11 juli 2011 zijn het Nederlands Kanker Instituut – Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL) en KWF Kankerbestrijding een structurele samenwerking gestart om gezamenlijk fondsen te werven. Met de officiële ondertekening is de oprichting van het NKI-AVL Fonds geformaliseerd.

Door krachten te bundelen ontstaat er voor beide partijen een voordeel. Het NKI-AVL kan gebruik maken van de kennis, ervaring en diensten van KWF Kankerbestrijding. KWF Kankerbestrijding kan profiteren van de binding die donateurs ervaren met ‘hun’ ziekenhuis.

Het NKI-AVL is het enige comprehensive cancer institute in Nederland. Dit betekent dat oncologische zorg en research samenhangend en op hoog niveau worden aangeboden. Om deze zorg en onderzoek aan de top te kunnen houden, zijn extra inkomsten noodzakelijk. De inkomsten uit het NKI-AVL Fonds worden via KWF Kankerbestrijding besteed aan onderzoek dat plaatsvindt in het NKI. Omdat onderzoek en de behandeling van patiënten met kanker onder één dak plaatsvinden, vinden succesvolle onderzoeksresultaten snel hun weg naar de patiënt. Het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis werkt veel samen met andere ziekenhuizen in Nederland, waardoor ook zij profiteren van behandelmethoden die in het NKI-AVL ontwikkeld zijn.

KWF Kankerbestrijding wil kanker zo snel mogelijk terugdringen en onder controle brengen. “We zijn er voor mensen die leven met kanker en de mensen die met hen samenleven. Daarom financieren we kankeronderzoek, geven we voorlichting en ondersteunen we patiënten. Om dit mogelijk te maken werven we fondsen en gaan we samenwerkingen aan. Ons doel is: minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten. Samenwerking op het gebied van fondsenwerving met academische onderzoekscentra is voor KWF Kankerbestrijding de komende jaren een belangrijk aandachtsgebied. Dat het Nederlands Kanker Instituut en KWF Kankerbestrijding gezamenlijk fondsen gaan werven, is daarom ook een samenwerking waar wij trots op zijn”, aldus Michel Rudolphie, algemeen directeur van KWF Kankerbestrijding.

Michel Rudolphie en Ton Berns, voorzitter Raad van Bestuur NKI-AVL, hebben de samenwerkingsovereenkomst getekend. “Het is fantastisch dat we nu over een fonds beschikken waarmee we donateurs kunnen werven om specifiek het onderzoek in het NKI-AVL te steunen. Ik denk dat de internationale statuur van het NKI-AVL en de professionaliteit en gedrevenheid waarmee onze onderzoekers zich inzetten om nieuwe en betere behandelingen van kanker te ontwikkelen, gevers zal aanspreken”, aldus Berns. De opbrengsten uit het NKI-AVL Fonds zullen vooral worden besteed aan onderzoeken op het gebied van zogenaamde personalized medicine, oftewel therapie op maat.

Plaats een reactie