Nieuw inzicht in sarcoïdose

Sarcoïdose is een ontstekingsziekte met onbekende oorzaak waarbij niet duidelijk is waarom sommige patiënten een gunstig beloop van de ziekte hebben en anderen een chronisch en ernstig beloop.

Marcel Veltkamp beschrijft in zijn proefschrift de relatie tussen genetische variatie in vier genen van het aangeboren immuunsysteem en het optreden van een chronisch beloop van sarcoïdose.

De producten van deze vier genen zijn allen betrokken bij de eerste herkenning van bacteriën door een eiwit op het celmembraan van immuuncellen, TLR-2. Een veranderde werking van deze immuunreceptor TLR-2 geeft mogelijk een verhoogde kans op het ontwikkelen van chronische ziekte bij patiënten met sarcoïdose.

Dit wordt deels bevestigd in experimenten met witte bloedcellen. Witte bloedcellen van patiënten met de betreffende genetische variaties in TLR-2 produceren meer TNF-alpha dan witte bloedcellen afkomstig van patiënten zonder de genetische variaties in TLR-2.

Het is bekend dat patiënten met een chronische vorm van sarcoïdose vaak een hogere concentratie van dit cytokine TNF-alpha in hun bloed hebben. Medicijnen zoals Infliximab, die de werking van TNF-alpha tegengaan, worden reeds succesvol gegeven aan patiënten met chronische sarcoïdose. Mogelijk is TLR-2 ook een geschikte kandidaat voor het ontwikkelen van nieuwe medicijnen tegen sarcoïdose.

Promotiegegegevens
Promovendus: Marcel Veltkamp
Faculteit: Faculteit Geneeskunde
Proefschrift: Sensing of pathogens by Toll-like receptors in sarcoidosis
Promotor 1: Prof. dr. J.C. Grutters
Datum en tijd: 22/2/2011, 16:15 uur
Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Plaats een reactie