Nieuw inzicht in ontwikkeling tumor

Een groeiende tumor die kan uitzaaien naar andere organen is een gevaarlijke tumor. Het recent ontdekte eiwit met de naam COMMD1, kan bepalen in welke mate tumoren kunnen uitzaaien. Dit blijkt uit onderzoek van moleculair geneticus Bart van de Sluis van het UMCG. De hoeveelheid van het COMMD1 eiwit kan bepalend zijn bij wie het risico op uitzaaiingen van tumoren het grootst is. Door deze bevindingen is beter te begrijpen hoe een tumor zich kan ontwikkelingen. Dit is van belang om in de toekomst kankerpatiënten beter te kunnen behandelen. Van de Sluis publiceert hierover in het deze week verschenen wetenschappelijk magazine The Journal of Clinical Investigation.

In eerder onderzoek is aangetoond dat de activiteit van bepaalde factoren zoals de “Hypoxia inducible factor 1” of wel HIF-1 nauw betrokken is bij tumorgroei, de mate van uitzaaiingen naar andere organen en de mate waarin tumoren na een behandeling overleven. Van de Sluis liet in zijn onderzoek zien dat HIF-1 activiteit gereguleerd kan worden door het eiwit COMMD1 en daarmee de mate waarin tumoren zich kunnen ontwikkelen.

Een doorbraak in dit onderzoek was de ontdekking dat er in gezond weefsel meer van het COMMD1-eiwit aanwezig is, dan in sommige tumoren. Vervolgens heeft van de Sluis het COMMD1-eiwit uitgeschakeld en in verschillende modellen laten zien dat COMMD1 de ontwikkelingen van tumoren kan beïnvloeden. Daarmee was het bewijs geleverd voor een nieuw mechanisme dat mogelijk een therapeutische potentie heeft.

Voor het onderzoek werkte van de Sluis o.a. samen met onderzoekers van het UMC Utrecht en de Universiteit van Dallas, Texas, USA.

Plaats een reactie