Nieuw instrument voor risicotaxatie helpt aanpak jeugddelinquentie

In Nederland is de kans op herhaling van een strafbaar feit onder jongeren hoog: ongeveer 70% recidiveert binnen tien jaar. Om recidive te kunnen verminderen is het vaststellen van de kans op herhaling en het identificeren van de (criminogene) factoren die de kans op recidive vergroten van essentieel belang.

Toch waren er tot voor kort geen valide en betrouwbare instrumenten beschikbaar binnen de Nederlandse jeugdstrafrechtketen waarmee dit kon worden uitgevoerd. Hierdoor was het niet goed mogelijk om delinquente jongeren een passende straf te geven waarmee ook recidive voorkomen kan worden.

Het onderzoek van Claudia van der Put levert zowel een gevalideerd risicotaxatie-instrument op als meer inzicht in risico- en beschermende factoren voor recidive waar de behandeling van jeugdige delinquenten zich op zou moeten richten.

Van der Put laat ook verschillen zien in de aanwezigheid van bepaalde risicofactoren en de invloed hiervan op recidive wanneer onderscheid wordt gemaakt naar culturele achtergrond, sekse en leeftijd van de jongeren. Hierdoor weten we beter waarom een bepaalde aanpak van jeugddelinquentie juist wel of juist niet werkt bij bepaalde groepen jongeren.

Daarnaast vormen Van der Puts resultaten de bouwstenen voor het nieuw ontwikkelde Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrecht (LIJ), een pakket aan instrumenten dat het mogelijk maakt om adequaat risico’s in te schatten en middels een gerichte aanpak recidive te verminderen voor de diverse onderdelen van de jeugdstrafrechtketen (politie, Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdreclassering en Justitiële Jeugdinstellingen).

Promotiegegevens
Promovendus: Mw. C.E. van der Put
Faculteit: Forensische orthopedagogiek
Proefschrift: Risk and Needs Assessment for Juvenile Delinquents
Promotor: dhr. prof. dr. G.J.J.M. Stams, dhr. prof. dr. P.H. van der Laan, mw. prof. dr. M. Dekoviundefined
Datum: Donderdag 30 juni 2011, 14:00 uur
Locatie: Agnietenkapel, Oudezijds Voorburgwal 231, 1012 EZ Amsterdam

Het proefschrift is op te vragen via info@gezondheidskrant.nl o.v.v. Proefschrift aanvragen / Claudia van der Put.

Plaats een reactie