Nieuw initiatief moet schooluitval substantieel doen afnemen

Met ingang van het nieuwe schooljaar hebben inmiddels zo’n 50 scholen zich aangesloten bij Vakcollege Techniek. De revolutionaire opleiding die trots op vakmanschap en oude gilde-waarden centraal stelt voor leerlingen, scholen, leraren, scholings-en opleidingsbedrijven en technische bedrijven.Ook is een proef gestart met 8 VMBO/MBO instellingen als Vakcollege Zorg.

Daar bovenop wordt nu samen met het beursgenoteerde USG People geïnvesteerd in een nieuwe fase van Vakcollege: Vakgilde. “Goede vaklieden hebben recht op een eigen, modern gilde”, aldus Hans de Boer, die als voorzitter van de Taskforce Jeugdwerkloosheid mede-initiatiefnemer is van Vakcollege. Vakgilde is een community op het internet, waar alle betrokkenen bij Vakcollege aan deelnemen. Leerlingen worden begeleid in hun zoektocht naar de juiste leerwerkbaan, afgestudeerde vaklieden kunnen informatie ophalen om hun vakmanschap op peil te houden, bedrijven en werknemers kunnen laten zien wat ze elkaar te bieden hebben, leerkrachten en hun afgestudeerde jonge vaklieden blijven met elkaar in contact. “Iedereen praat en schrijft over de betere brug tussen opleiding en praktijk, wij brengen dat nu in de praktijk met Vakgilde”, aldus Hans de Boer.

De verwachting is dat de combinatie van modern vakonderwijs binnen Vakcollege en de eigentijdse brug met de arbeidsmarkt door Vakgilde, zal leiden tot in totaal zo’n 70-80 Vakcollege-scholen Techniek in Nederland. Jaarlijks zullen zij 4.000 tot 5.000 hoog gekwalificeerde vaklieden afleveren aan het technische bedrijfsleven.

Begeleiding en regie
Vakgilde is de nieuwe fase in de ontwikkeling van Vakcollege. Het is de organisatie die Vakcollege-leerlingen tijdens hun leerwerkperiode gaat begeleiden en het leerwerkproces regisseert. Zij helpt leerlingen bij het vinden van een geschikte leerwerkbaan, zorgt voor goede arbeidsvoorwaarden en regelt bovendien alle administratieve zaken. Maar Vakgilde is er niet alleen voor de leerlingen. Zij functioneert ook als online community die leerlingen, leraren, scholen, scholingsbedrijven, vaklieden en bedrijven met elkaar in contact brengt en hen de noodzakelijke informatie en services biedt.

Vakcollege verwacht dat met Vakgilde de schooluitval in de leerwerkfase substantieel zal afnemen. Nu nog vallen er teveel leerlingen uit tijdens deze periode. Vakgilde biedt daarmee de ouders van de leerlingen de zekerheid dat hun kinderen vanaf het moment dat zij de opleiding verlaten nog steeds goed worden begeleid. Aangesloten bedrijven krijgen de zekerheid dat ze gedurende de leerwerkperiode over betrokken vaklieden kunnen beschikken. Daarnaast neemt Vakgilde hen alle lasten en risico’s van het werkgeverschap en bijbehorende administratie uit handen.

Over Vakcollege
Ambitie van Vakcollege is het verbeteren van het technisch beroepsonderwijs, de schooluitval terug te dringen, te zorgen voor een betere aansluiting op de arbeidsmarkt en het opleiden van vaklieden. Daarmee moeten uiteindelijk de personeelstekorten in de technische sector worden teruggebracht. In 2008 is Vakcollege van start gegaan met dertien aangesloten VMBO/MBO-scholen. In 2011 neemt dit aantal toe tot vijftig onderwijsinstellingen. Vakcollege is een gezamenlijk initiatief van bedrijfsleven, beroepsonderwijs, Platform Bèta Techniek. USG People is de mede initiatiefnemer van zowel Vakcollege als Vakgilde.

De rol van USG People
“Als het gaat om het nieuwe Vakgilde, de brug tussen opleiding en arbeidsmarkt, dan leveren wij de technische en inhoudelijk kennis om dit virtuele gilde te bouwen.

USG People heeft daarvoor de marktkennis in huis en wij hebben ervaring met internet-communities, o.a. met Studentennet en IKKI” aldus Leo Houwen, bestuurslid van USG People. Leo Houwen beklemtoont dat USG People twee verschillende soorten motieven heeft. “Wij zijn indertijd als launching partner ingestapt bij Vakcollege vanuit ons beleid op het gebied van duurzaamheid. Nu Vakcollege zo’n groot succes is en de relatie met de arbeidsmarkt een essentieel onderdeel van de formule Vakcollege wordt, komt onze corebusiness in beeld. Natuurlijk willen wij zorgen voor duurzaamheid van dit succes door nadrukkelijk te participeren. Vakgilde is een eigentijdse professionalisering van de aansluiting op de arbeidsmarkt. Het is van groot belang dat ook andere uitzenders, arbeidsmarktintermediairs en leerbedrijven aansluiten op Vakgilde, omdat het erom gaat dat alle studenten naar leerwerkbanen worden bemiddeld.”

Plaats een reactie