Nieuw geneesmiddel suikerziekte leidt ook tot gewichtsvermindering

Er is bij patiënten met diabetes type 2 een grote behoefte aan veilige behandelmethoden die gepaard gaan met gewichtsvermindering. Mark Fineman beschrijft in zijn proefschrift de ontwikkeling en werkingsmechanisme van het nieuwe geneesmiddel exenatide. Hij promoveert op 9 september bij VUmc.

De meeste op dit moment beschikbare bloedsuikerverlagende geneesmiddelen voor diabtespatiënten veroorzaken bijwerkingen als te lage bloedsuikerwaarden (hypoglykemieën) en gewichtstoename. Dit leidt tot een verminderde therapietrouw bij patiënten. Met name de gewichtstoename leidt tot verergering van de al aanwezige risico factoren op hart- en vaatziekten, zoals insulineongevoeligheid, verhoogde bloedvetten en verhoogde bloeddruk. Er is dan ook een grote behoefte aan veilige behandelmethoden die gepaard gaan met gewichtsvermindering.

Het speeksel van de Gila hagedis
Een van deze recent ontwikkelde behandelmethode is exenatide, een medicijn dat is afgeleid van een eiwit dat oorspronkelijk was ontdekt in het speeksel van de Gila hagedis. Deze stof heeft dezelfde werking als het bij de mens voorkomende darmhormoon glucagon-like peptide (GLP)-1. Dit darmhormoon verlaagt de bloedsuiker, stimuleert de insuline afgifte en -aanmaak tijdens de maaltijd en remt het glucose-verhoogt het hormoon glucagon. Daarnaast remt het de maaglediging zodat een versterkt gevoel van verzadiging optreedt en mensen minder eten en daardoor afvallen. De werking van GLP-1 is afhankelijk van de suikerspiegel, zodat er zelden of nooit een hypoglykemie kan optreden. Exenatide heeft de zelfde gunstige effecten echter het voordeel van deze stof is dat het i.t.t. het lichaamseigen GLP-1, niet snel wordt afgebroken.

Ontwikkeling en werkingsmechanisme van exenatide
Het proefschrift van Mark Fineman beschrijft de ontwikkeling en werkingsmechanisme van exenatide als behandeling voor diabetes type 2. Inmiddels is het middel beschikbaar in 2 toedieningsvormen: één preparaat voor tweemaal daagse toediening, als injectie onder de huid (vergelijkbaar met de toediening van andere eiwitachtige stoffen zoals bv insuline) en één preparaat dat slechts eenmaal per week hoeft te worden gespoten. Dit laatste is voor patiënten, die normaal gesproken de hele dag met hun diabetes bezig zijn, een enorme stap vooruit. Onlangs werd deze laatste toedieningsvorm van exenatide in Europa goedgekeurd als behandeling voor patiënten met diabetes type 2, bij wie orale bloedsuikerverlagende middelen onvoldoende werken.

280 miljoen mensen
Wereldwijd lijden ongeveer 280 miljoen mensen aan suikerziekte of diabetes mellitus, voornamelijk diabetes type 2, vroeger ook wel ouderdomssuikerziekte genoemd. Op de langere termijn kan deze ziekte schade aan de ogen, de nieren maar ook aan het hart en de bloedvaten veroorzaken. Diabetes ziekte heeft een nadelig effect op de kwaliteit van leven van patiënten en deze hebben tevens in het algemeen een verkorte levensverwachting. De kosten van de ziekte en de complicaties worden momenteel wereldwijd geschat op ongeveer 418 miljard US dollar, en de verwachting is dat dit in 2030 verder zal oplopen tot 516 miljard US dollar.

Promotiegegevens
Promovendus: M.S. Fineman
Titel proefschrift: Development of immediate and sustained-release formulations of the glucagon-like peptide-1 receptor agonist exenatide for the treatment of patients with type 2 diabetes
Promotoren: prof.dr. M. Diamant en prof.dr. R.J. Heine
Datum: 9 september 2011
Tijd: 13:45 tot 14:45 uur
Locatie: Aula Vrije Universiteit
Symposium: http://www.vumc.nl/zorg/agenda/symposium-bunck-fineman/

Plaats een reactie