Nieuw aspect biologie verandert kijk op huidkanker

Het basaalcelcarcinoom is de meest voorkomende tumor; jaarlijks worden er in Nederland naar schatting tussen de 20.000 en 50.000 gevallen geconstateerd. Het grootste deel hiervan kan operatief worden verwijderd. Idealiter zou dit echter zonder ingreep moeten kunnen, vinden dermatologen. Een therapie die het basaalcelcarcinoom bij de bron, bij de ontregelde genen, aanpakt zou daarvoor een goede oplossing zijn, vinden Maastrichtse dermatologen.

In het wetenschappelijke tijdschrift PLoS One beschrijven zij dat bepaalde epigenetische veranderingen daarin een mogelijke rol zouden kunnen spelen. Zij leiden in elk geval tot een beter begrip van hoe het basaalcelcarcinoom ontstaat.(1)

De genetische achtergrond van het basaalcelcarcinoom (BCC) is inmiddels uitgebreid onderzocht. Tumoren ontstaan door veranderingen (mutaties) in het DNA; kanker is een genetische ziekte. Mutatie van het DNA is van invloed op de genactiviteit. Maar de biologie laat zien dat er meer factoren van invloed zijn op genactiviteit. Aan genen bevinden zich chemische, zogeheten epigenetische, veranderingen. Bij verschillende vormen van kanker beïnvloeden die de gen-activiteit, waardoor de celgroei niet meer wordt gestopt.

Epigenetisch
Maastrichtse dermatologen en onderzoekers, onder leiding van genodermatoloog prof.dr. Maurice van Steensel, hebben nu laten zien dat dergelijke epigenetische veranderingen ook optreden bij het basaalcelcarcinoom. Zij concluderen dan ook dat de tumor misschien aan te pakken is door deze chemische veranderingen ongedaan te maken. Hierdoor kan de groei van tumor worden tegengegaan: “Het is relatief nieuw om op epigenetisch niveau naar huidkanker te kijken en via deze weg te zoeken naar oplossingen.”

Nuancering rol zonlicht
Een interessant bevinding in het Maastrichtse onderzoek was verder dat de epigenetische veranderingen in het basaalcelcarcinoom verschillen van die, welke door zonlicht worden veroorzaakt. Dit zou volgens de Maastrichtse genodermatoloog in de toekomst kunnen leiden tot een nuancering van de opvatting dat zonlicht altijd slecht is voor de huid en zonder meer een verhoging van de kans op huidkanker met zich meebrengt.

(1) Tjinta Brinkhuizen, Karin van den Hurk, Véronique J. L. Winnepenninckx, Joep P. de Hoon, Jürgen Veeck, Manon van Engeland, Maurice A. M. van Steensel – Epigenetic Changes in Basal Cell Carcinoma Affect SHH and WNT Signaling Components 

Plaats een reactie