Nieuw Alzheimercentrum strijdt tegen epidemie van de 21e eeuw

0
530

Hare Majesteit de Koningin is dinsdagochtend 28 september aanwezig bij de opening van het vernieuwde landelijke VUmc Alzheimercentrum in Amsterdam. De opening markeert een mijlpaal in de strijd tegen de ziekte van Alzheimer, die in 2050 meer dan een half miljoen mensen zal treffen. Uitbreiding van de faciliteiten maakt het mogelijk om diagnostiek, behandeling en wetenschappelijk onderzoek op een unieke wijze te combineren. De verbinding tussen wetenschappelijk onderzoek en patiëntenzorg is noodzakelijk om vooruitgang in de strijd tegen dementie te boeken.

Voor prof. dr. Philip Scheltens, directeur van het nieuwe centrum, is het Alzheimercentrum een belangrijke stap in zijn droom de ziekte tot staan te brengen. “De ziekte oplossen, daar werken we hard aan. Wij combineren hier zorg, onderzoek en onderwijs. We blijven onze patiënten volgen en behandelen ook na de diagnose. Hiervoor hebben we allerlei vernieuwende middelen tot onze beschikking, van MRI tot PET-scan en de Scheltens-schaal.”

Het nieuwe Alzheimercentrum maakt het mogelijk om aan méér patiënten hoogwaardige specialistische zorg te bieden. Daarnaast zijn de onderzoeksmogelijkheden uitgebreid, waaronder die voor onderzoek bij de groeiende groep jong dementerende. Onderzoek dat zeer belangrijk is in zowel het stellen van een diagnose bij patiënten als het vinden van een effectieve behandeling.

In het Alzheimercentrum is er ook meer ruimte voor innovatieve manieren om met patiënten en verwijzers te communiceren. Scheltens hoopt dat daarmee het onderwerp ook meer bespreekbaar wordt: “ik betreur het dat mensen nog niet bekend genoeg zijn met de symptomen om de alarmsignalen van dementie zelf in een vroeg stadium te herkenen. Hierin kan het centrum ook een bijdrage leveren”. Een online patiëntenportaal maakt informatie-uitwisseling mogelijk met patiënten, mantelzorgers en verwijzers. Ook biedt het mogelijkheden voor het opzetten van internet-communities. Voordat patiënten het Alzheimercentrum fysiek bezoeken kunnen ze een digitaal bezoek brengen. Via een beveiligde site kunnen patiënten vragen stellen aan hun arts en gebruik maken van een webspreekuur.