Nieuw academisch gezondheidscentrum voor de Waalsprong

0
634

Aan de Prins Mauritssingel, de noordelijke entree van Nijmegen, ligt de voormalige Thermion-Radiolampenfabriek, momenteel eigendom van GEM Waalsprong. Met de ondertekening van meerdere contracten op 5 september 2011, wordt het officiële startschot gegeven voor een grootschalige verbouwing van het pand.

Lampenfabriek in Lent huisvest straks gezondheidscentrum en wooninformatiecentrum

Gezondheidscentrum Thermion
Het UMC St Radboud zet er het innovatieve academische gezondheidscentrum Thermion op, samen met een groot aantal zorgverleners in de eerste lijn. Ook komt er een bijzondere horecagelegenheid voor wijkbewoners en voor de gebruikers van het gebouw. GEM Waalsprong opent er zijn kantoren én een wooninformatiecentrum voor de huidige en toekomstige bewoners van de nieuwe Nijmeegse wijken aan de Lentse kant van de Waal.

Maatschappelijke functie
Met de bouw van de nieuwe wijken van de Waalsprong kwam behoefte om Thermion, dat de laatste jaren als bedrijfsverzamelgebouw fungeerde, een nieuwe bestemming te geven. Gebiedsontwikkelaar GEM Waalsprong kocht het pand aan en maakte een plan voor een multifunctioneel centrum met maatschappelijke waarde. GEM heeft in UMC St Radboud een belangrijke partner gevonden om het pand een sterke functie voor de nieuwe wijken van de Waalsprong te geven.

Academisch gezondheidscentrum
Na de verbouwing zal een groot deel van Thermion het gelijknamige nieuwe Academische Gezondheidscentrum Thermion huisvesten. Het concept van dit gezondheidscentrum is uniek voor Nederland. Het is een samenwerkingsverband tussen het UMC St Radboud en vele plaatselijke zorgaanbieders in de eerste lijn: een huisartsenpraktijk, een fysiotherapiepraktijk, een caesartherapeut, apotheek, tandarts, mondhygiëniste, (kinder-)psycholoog, logopedist, thuiszorg, verloskundigen en maatschappelijk werk. De zorgaanbieders gaan niet alleen fysiek samenwerken onder één dak, maar ook concreet invulling geven aan geïntegreerde zorg voor de patiënt. De ontwikkeling van het gezondheidscentrum vindt plaats in nauwe samenwerking met partners uit de welzijnssector en public health (maatschappelijk werk, WMO, GGD Nijmegen).

Nieuwe concepten die in Thermion toepassing gaan vinden, zijn onder andere groepsspreekuren, bijvoorbeeld voor diabetespatiënten en voor mensen die een beroerte hebben gehad, en een directe televerbinding (‘Health Bridge’) met het UMC St Radboud. Die maakt het mogelijk dat de eerstelijnszorg en de patiënt vanuit Thermion gezamenlijk en rechtstreeks specialisten in het Radboud raadplegen.

Proeftuin
Afdelingen van het UMC St Radboud zullen Thermion gebruiken voor controle en (na)behandeling van bepaalde kwetsbare patiënten die aan de noordzijde van de Waal, in de Liemers en in de Achterhoek, wonen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die een nieuwe nier hebben gekregen, reumapatiënten die slecht ter been zijn en mensen die palliatieve zorg of gespecialiseerde pijnbestrijding krijgen. Hun reistijd naar Thermion is een stuk korter dan de reistijd naar het Radboud. Toch zal Thermion geen ‘buitenpoli’ van het Radboud worden. Thermion wordt vooral een proeftuin van het UMC St Radboud voor transmurale experimenten en nieuwe vormen van samenwerking met de eerste lijn.

Duurzaam
Een letterlijke proeftuin ligt straks op het dak van Thermion. Daar worden verschillende technieken van duurzaamheid getest en tentoongesteld. Particulieren, ontwikkelaars, aannemers en andere belangstellenden kunnen zo kennis maken met duurzame bouwtoepassingen in energiegebruik, materiaalgebruik, afval, waterverbruik en ecologie. Zo zijn er bijvoorbeeld de nieuwste zonnecollectoren te zien en worden de mogelijkheden voor het maken van groendaken gepresenteerd.

Gezonde horeca
Ook zal horeca een plaats innemen in Thermion. Enerzijds voor de buurtbewoners, anderzijds als lunchruimte en ontmoetingsplaats voor de mensen die in Thermion werken. Streven is de horecagelegenheid zo in te vullen dat hij tevens een rol speelt in het thema ‘gezond eten en bewegen’. Dit onderwerp verbindt de aandachtsgebieden van de zorgaanbieders en biedt de mogelijkheid voor gezamenlijke initiatieven.

De eerste gebruiker van Thermion neemt in het voorjaar van 2012 al zijn intrek: het Wooninformatiecentrum Waalsprong opent dan in tijdelijke vorm zijn deuren. In de zomer kan men in Thermion ook voor het academische gezondheidscentrum terecht.