Niets zo veilig als voedingssupplementen

0
776

Leven gaat gepaard met risico’s. Zelfs een gezonde activiteit als sporten brengt een sterfterisico met zich mee. Daarom is het opmerkelijk dat níets zo veilig is als gebruik van voedingssupplementen. Dit blijkt uit de ‘risicokaart’ die centraal staat in het nieuwste nummer van het tijdschrift ORTHO, dat woensdag 24 oktober 2012 verschijnt.

De kans om als Europeaan dodelijk getroffen te worden door de bliksem, is 26 keer zo groot als het risico te sterven door gebruik van een voedingssupplement. Geen enkele menselijke activiteit is veiliger, zo blijkt uit de risicokaart.

Ook het gebruik van kruidengeneesmiddelen is bijvoorbeeld riskanter. De sterftekans door bijwerkingen van medicijnen is zelfs ruim 123.000 keer zo groot.

Tegen deze achtergrond is het vreemd dat tien jaar geleden op Europees niveau een wet is aangenomen die burgers moet beschermen tegen de mogelijke risico’s van voedingssupplementen. In het kader van de invoering mogen fabrikanten en andere leveranciers van supplementen vanaf half december nauwelijks meer iets mogen zeggen over hun producten.

Dit stukje EU-wetgeving is daarmee een schoolvoorbeeld van bedilzucht én overregulering. Nog los van de enorme kosten die de invoering met zich meebrengt, onder meer voor het toezicht op de handhaving.