Niets doen is ook een prestatie

0
589

Een benauwde patiënt meld zich op de Spoedeisende Hulpafdeling (SEH). De dienstdoend arts neemt een anamnese af, doet lichamelijk onderzoek en stelt de diagnose hyperventilatie. Hij stuurt de patiënt weg met een geruststelling en een leefstijladvies. Hij doet verder niets. Hij opent geen DBC. Hij levert wel een zorgprestatie.

Met dit voorbeeld illustreer ik, dat een zorgorganisatie regelmatig prestaties levert zonder verrichtingen uit te voeren. Ik geef een paar andere voorbeelden van zorgprestaties die geen DBC zijn.

1. Een ambulanceploeg rukt uit op basis van wat achteraf blijkt loos alarm.
2. een huisartspost beantwoordt een telefoontje, geeft geen medische hulp maar verwijst de patiënt door naar de reguliere huisarts.
3. een internist geeft een huisarts over de telefoon een advies over een kankerpatiënt
4. een gynaecoloog is de gehele nacht in het ziekenhuis maar er zijn geen spoedbevallingen.
5. een zorgorganisatie levert aan de inspectie data over de kwaliteit van zorg. Hiervoor zijn tien mensen jaarlijks aan het werk. Dit is ook een prestatie van het ziekenhuis.

Het vraagstuk over definities van zorgprestaties kwam aan de orde tijdens een brainstormsessie van experts op vrijdag 5 januari 2012 van een van de nationale beleidsinstanties. Nu de nadruk in de komende de jaren gaat liggen op prestatiebekostiging van ziekenhuizen, GGz-instellingen en eerstelijn is het zaak om de prestaties goed te omschrijven.

Te vaak stellen zorgverzekeraars en NZA die synoniem aan DBC’s, Zorgzwaartepakketten of aan het aantal consulten en ingrepen. Maar niets doen is ook een prestatie, ja zelfs een hele goedkope. Dit bracht ik in op de expert meeting en kreeg steun vaan mijn collega’s. Ik voel mij niet vrij om de inbreng van de andere experts hier naar buiten te brengen.

Auteur: Prof. dr. A.J.P. (Guus) Schrijvers
Professor Schrijvers bekleedt de leerstoel Algemene Gezondheidszorg bij het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht.