Niet-westerse vrouwen vaker complicaties bij zwangerschap

Zeven op de 1000 zwangerschappen in Nederland gaan gepaard met ernstige complicaties. In de helft van de gevallen gaat het om ernstige bloedingen. Niet-westerse vrouwen hebben bovendien zo’n 30 procent meer kans op deze complicaties dan autotochtone vrouwen. Dat zijn enkele uitkomsten van het onderzoek van gynaecoloog in opleiding Joost Zwart van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), waarop hij op 17 september 2009 promoveert. Hoewel het aantal vrouwen dat overlijdt tijdens de bevalling al jaren goed wordt bijgehouden, is het voor het eerst dat is uitgezocht hoeveel moeders er ernstig ziek worden tijdens de zwangerschap, en met welke complicaties zij te maken krijgen.

Twee jaar lang (van 2004 tot 2006) registreerden alle Nederlandse ziekenhuizen met een verloskundige afdeling (98 in totaal) op verzoek van Zwart alle ernstige complicaties die optraden tijdens bevallingen. Dat leverde 2500 gevallen van complicaties op, variërend van zwangerschapsvergiftiging en ernstige bloedingen tot het scheuren van de baarmoeder en intensive care opname.

Epileptische insulten
“Dat aantal is goed te vergelijken met de cijfers van andere westerse landen”, zegt Zwart. “Wat opviel, is dat het aantal gevallen van epileptische insulten bij zwangerschapsvergiftiging in Nederland twee keer zo hoog is als in Groot-Brittannië.” Het landelijke beleid bij hoge bloeddrukcomplicaties is mede als gevolg van dit onderzoeksresultaat inmiddels aan het veranderen. “De bevalling wordt in deze situatie tegenwoordig eerder ingeleid, en hoge bloeddruk en dreigende insulten worden eerder met medicatie behandeld.”

Het feit dat niet-westerse vrouwen – en dan vooral vrouwen uit Afrika en het Midden-Oosten – significant meer risico lopen op complicaties tijdens de zwangerschap, is deels toe te schrijven aan genetische factoren en deels aan sociaal-culturele. “Er is bijvoorbeeld nogal eens sprake van een gebrekkige communicatie tussen patiënt en arts en daarnaast hebben asielzoekers vaak een minder vaste verblijfplaats, waardoor er veel overdracht van zorg plaatsvindt. Dat zijn allemaal factoren die de zorg lastiger maken.”

Vervolg LEMMoN-studie
De LEMMoN-studie (Landelijke studie naar Etnische determinanten van Maternale Morbiditeit in Nederland) van Zwart krijgt mogelijk een vervolg: Zwart wil over een paar jaar nogmaals de complicaties bij bevallingen onder de loep nemen. Om te kijken of dat aantal toeneemt, zoals in andere landen het geval is. “Het is heel belangrijk om de trends daarin bij te houden, als we de kwaliteit van zorg willen verbeteren. Dus we hopen dat daar geld voor beschikbaar komt.”

Plaats een reactie