Niet te snel stoppen met schizofreniemedicatie

Schizofrenie is een chronische ziekte waarbij mensen, meestal meerdere keren, psychotisch worden. Antipsychotica zijn middelen die zorgen dat de psychose vermindert of verdwijnt. Geartsje Boonstra onderzocht 20 eerste-psychose patiënten met schizofrenie.

Zij laat zien dat het onverstandig is om te stoppen met antipsychotica, ook als iemand hersteld is na één psychose. Na negen maanden had namelijk 82% van de gestopte patiënten opnieuw een psychose doorgemaakt, tegen 12% bij patiënten die waren doorgegaan.

Binnen de geestelijke gezondheidszorg en daarbuiten zou het advies aan alle patiënten met schizofrenie moeten zijn om niet af te bouwen met antipsychotische medicatie. Het grote risico op terugval in psychose moet hierbij helder uitgelegd worden. Als de patiënt desondanks wil afbouwen is het essentieel om hem of haar lang en regelmatig te volgen, zowel tijdens het (langzaam) afbouwen als na het stoppen.

Promotiegegevens
Promovendus: Geartsje Boonstra
Faculteit: Faculteit Geneeskunde
Proefschrift: Antipsychotics, brain morphology and duration of untreated illness in schizophrenia
Promotor 1: Prof. dr. R.S. Kahn
Promotor 2: Prof. dr. D.E. Grobbee
Copromotor 1: Dr. N.E.M. van Haren
Copromotor 2: Dr. H. Burger

Plaats een reactie