‘Niet stoppen met vergoeding dure weesgeneesmiddelen voor zeldzame ziekten’

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft het College van Zorgverzekeringen (CVZ) in een brief laten weten dat zij het voorstel om te stoppen met de vergoeding van dure geneesmiddelen voor de zeldzame ziekte van Fabry niet steunt. Het conceptadvies van het CVZ (een adviesorgaan van de overheid) dat onlangs is uitgelekt, wekt ten onrechte de indruk dat zorgverzekeraars dit plan steunen.

ZN is hierover verbaasd omdat zorgverzekeraars zich nooit over dit onderwerp hadden uitgesproken. Het beheer van het basispakket is de verantwoordelijkheid van de overheid. Zorgverzekeraars voeren op grond van de zorgverzekeringswet de basisverzekering uit. Daarom laten zij zich niet inhoudelijk uit over voorstellen tot wijzigingen in het basispakket. Zorgverzekeraars richten zich in hun reacties altijd op de technische uitvoerbaarheid van de voorstellen die het CVZ aan de minister van VWS uitbrengt.

Discussie
Vanwege de discussie die intussen is ontstaan kiest ZN er in dit geval wel voor om – anders dan gebruikelijk – inhoudelijk stelling te nemen ten opzichte van de inhoud van de CVZ-voorstellen. Ten aanzien van de vergoeding van geneesmiddelen voor de ziekte van Pompe, waarover eveneens een conceptadvies van het CVZ is opgesteld, neemt ZN een zelfde standpunt in.

Kosten van de zorg
ZN verwelkomt de brede maatschappelijke discussie over de kosten van de zorg, maar de dure weesgeneesmiddelen voor kleine groepen patiënten die lijden aan zeer zeldzame ziekten, vormen daarvoor naar het oordeel van ZN geen goed vertrekpunt. Al was het maar omdat de overheid zich gebonden heeft aan Europees stimuleringsbeleid om weesgeneesmiddelen naar de markt te brengen, onder andere door gunstige vergoedingsvoorwaarden te creëren.

Gerelateerd nieuws
Advies: stop met dure medicijnen

Plaats een reactie