‘Niet nu besluiten tot afschaffen statiegeld’

Gemeenten roepen de Tweede Kamer op het statiegeld op grote PET-flessen niet zo maar bij het vuilnis te zetten. Uit een peiling die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) onder alle gemeenten heeft gehouden, blijkt dat iets meer dan de helft van de gemeenten vindt dat het besluit over afschaffing statiegeld moet worden opgeschort tot 2015.

De meeste andere gemeenten vinden dat statiegeld hoe dan ook behouden moet blijven.

In juni 2011 namen de leden van de VNG in grote meerderheid een motie aan die opriep tot behoud en zelfs uitbreiding van het statiegeldsysteem. Uit de huidige VNG-peiling blijkt dat afschaffing van statiegeld nu nog steeds een brug te ver is. Statiegeld is op dit moment nog steeds een onmisbaar middel dat niet moet worden afgeschaft. Een discussie op termijn over statiegeld is voor een deel van de gemeenten een begaanbare weg, mits er aantoonbare resultaten uit een concrete verduurzamingsagenda van het bedrijfsleven tegenover staan.

De Tweede Kamer debatteert op dinsdag 27 maart 2012 verder over statiegeld. Er lijkt een meerderheid te zijn voor afschaffing van de statiegeldverplichting op grote PET-flessen. De VNG hoopt dat de Kamer een wijs besluit neemt en het statiegeld niet zal afschaffen zolang de verduurzamingsagenda van het bedrijfsleven slechts een papieren belofte is.

Plaats een reactie