Niet meer asielzoekers uit Arabische landen naar Nederland

In de eerste vier maanden van 2011 werden in de landen van de Europese Unie 7,6 duizend asielverzoeken gedaan door mensen uit de Arabische regio. Dat is bijna twee maal zoveel als in dezelfde periode in 2010, toen ruim 4 duizend verzoeken werden ingediend. In Nederland nam het aantal asielzoekers niet toe.

Weinig asielzoekers uit Libië en andere Arabische landen
In de eerste vier maanden van dit jaar kwamen zelfs minder asielzoekers uit Arabische landen naar Nederland dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het ging in totaal om 150 asielzoekers, van wie bijna de helft uit Libië. In dezelfde periode in 2010 werden 180 verzoeken uit de Arabische regio ingediend.

Veel Tunesiërs naar Italië
In het begin van dit jaar kwamen veel Tunesiërs naar Italië. In totaal wisten meer dan 20 duizend Tunesiërs via Lampedusa Italië te bereiken. De meeste van hen zijn overigens niet als asielzoeker geregistreerd. In de eerste vier maanden van dit jaar telde Italië ruim 2 duizend Tunesische asielaanvragen.

Ook meer naar Duitsland en het Verenigd Koninkrijk
Ook in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk is het aantal asielzoekers uit de Arabische regio toegenomen. De toename in Duitsland is vooral toe te schrijven aan asielzoekers uit Syrië en Tunesië, terwijl in het Verenigd Koninkrijk vooral het aantal Libische asielzoekers is toegenomen.

Helft aanvragen in Italië en Duitsland
In totaal zijn in de eerste vier maanden van 2011 in de Europese Unie bijna 7,6 duizend asielaanvragen uit de Arabische regio ingediend. De belangrijkste Arabische herkomstlanden van de asielzoekers voor de Europese Unie als geheel zijn Tunesië, Syrië en Libië. De helft van de asielaanvragen werd gedaan in Italië en Duitsland.

Auteurs: John de Winter en Arno Sprangers

Plaats een reactie