Niet de mannen, maar de vrouwen komen van Mars

Volgens de stereotypen zijn vrouwen vriendelijker, socialer en behulpzamer dan mannen. Dat blijkt echter niet zo te zijn, zo ontdekten onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam in samenwerking met universiteiten uit Singapore en Washington. Vrouwen en mannen zijn even coöperatief, zo schrijven de wetenschappers in het tijdschrift Psychological Bulletin van het prestigieuze American Psychological Association (APA).

Sociale dilemma’s
Om tot deze conclusies te komen, bekeken de onderzoekers 272 studies onder 31.642 deelnemers in 18 verschillende landen. Al deze studies bevatten experimenten met zogenaamde sociale dilemma’s. VU- onderzoeker Daniel Balliet: “Kenmerkend voor een sociaal dilemma is dat individuen moeten kiezen tussen persoonlijk en collectief belang.

Van het persoonlijk belang word je alleen zelf beter, van het collectief belang wordt de groep als geheel beter. Als iedereen een egoïstische keuze maakt, komt iedereen er slechter van af dan wanneer iedereen in het belang van de groep handelt.” De onderzoekers vonden geen verschil tussen hoe vrouwen en mannen omgaan met deze sociale dilemma’s.

Mannen onder elkaar
Er bleken wel verschillen te zijn al naar gelang de groepssamenstelling verschilt. Opvallend genoeg bleken mannen onder elkaar coöperatiever te zijn dan vrouwen onder elkaar. Vrouwen daarentegen zijn weer coöperatiever dan mannen wanneer de groep gemengd is.

Om dit te verklaren, halen de wetenschappers de evolutie aan. Daniel Balliet: “Als je kijkt naar de evolutie van de mens, is het voor mannen altijd succesvoller geweest om in het belang van de groep te handelen. Tijdens de jacht of in oorlog of strijd werkt het beter als mannen samenwerken, dan als ze hun eigen hachje proberen te redden.

Bij vrouwen lag dat anders: die bevonden zich vaak in groepen rondom één polygame man: dan is het belangrijker om jezelf te laten gelden, dan om samen te werken.”

Om te verklaren waarom in gemengde groepen de vrouwen toch behulpzamer blijken, komen we weer terug bij de stereotypen. Balliet: “In gemengde groepen vervallen we in stereotype gedrag om succes te oogsten bij het andere geslacht: mannen willen een zorgzame en behulpzame vrouw, vrouwen willen een sterke man.”

Plaats een reactie