Niertransplantatie succesvoller door behandeling hersendode donor

Wanneer een hersendode nierdonor wordt behandeld met complement-remmende medicijnen, neemt de kans op een succesvolle transplantatie toe. Zo verbetert de kwaliteit van leven van transplantatiepatiënten aanzienlijk en wordt de wachtlijst voor transplantatie korter. Dat blijkt uit onderzoek van promovendus Jeffrey Damman in een diermodel.

De meeste nieren die worden getransplanteerd zijn afkomstig van hersendode donoren. Deze nieren functioneren slechter dan nieren afkomstig van levende orgaandonoren, zoals familieleden of vrienden. In hersendode donoren treden in het bloed en in de donornier ontstekingen op, wat de donornier beschadigt.

Jeffrey Damman ontdekte dat in de hersendode donor schade aan de nier ontstaat, doordat een deel van het aangeboren immuunsysteem, het complementsysteem, geactiveerd wordt. Wordt het complementsysteem onderdrukt met complement-remmende medicijnen, dan beperkt dit de schade aan de nier. Zo neemt de kans op een succesvolle transplantatie toe en zijn na transplantatie minder (dialyse)behandelingen nodig. Wanneer minder donornieren verloren gaan door afstoting, wordt de wachtlijst voor transplantatie korter. Dit onderzoek werd uitgevoerd in een rattenmodel. Nader onderzoek moet uitwijzen of deze successen ook bij menselijke nierpatiënten behaald kunnen worden.

Jeffrey Damman (Dalfsen, 1981) studeerde medische biologie en geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij verrichtte zijn onderzoek bij de afdeling Chirurgie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en binnen onderzoeksschool GUIDE. Het onderzoek werd mede gefinancierd door de Nierstichting, Stichting De Drie Lichten en de J.C. de Cock Stichting. Damman blijft na zijn promotie in het UMCG werken als arts-onderzoeker.

Promotiegegevens
Promovendus: dhr. J. Damman
Proefschrift: Complement activation in renal transplantation: from donor to recipient
Promotor(s): prof.dr. R.J. Ploeg
Faculteit: Medische Wetenschappen
Datum: 12 september 2011, 11.00 uur
Plaats: Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Plaats een reactie