Nierstichting waarschuwt voor risico op nierschade bij diabetes

Het thema van World Kidney Day (Wereld Nieren Dag) op 11 maart was diabetes. In Nederland heeft 1 op de 6 mensen met diabetes nierproblemen. Het is belangrijk dat mensen met diabetes regelmatig een niercontrole krijgen. De Nierstichting wijst alle huisartsen in Nederland op de nieuwe landelijke richtlijn voor de controle en behandeling van patiënten met nierschade.

De nieren kunnen heel langzaam achteruit gaan. Op welk moment moet de behandeling beginnen? En welk laboratoriumonderzoek is nodig om het resultaat van die behandeling te meten?

De Landelijke Transmurale Afspraak Chronische Nierschade – een richtlijn die op initiatief van de Nierstichting tot stand is gekomen – geeft huisartsen en specialisten duidelijke handvatten voor wat ze moeten doen bij patiënten bij wie nierschade of eiwitverlies in de urine is vastgesteld. Dat is een eerste ‘verklikker’ voor nierproblemen.

De richtlijn is bovendien een uitgangspunt voor huisartsen, internisten en nefrologen om in regionaal verband onderling afspraken te maken over de behandeling van patiënten met beginnende nierschade.

De week verspreiden de Nierstichting en het Nederlands Huisartsen Genootschap ter gelegenheid van World Kidney Day een speciale mailing aan huisartsen en hun praktijkondersteuners om hen te attenderen op deze nieuwe landelijke richtlijn.

Groei aantal nierpatiënten beperken
Diabetes is één van de belangrijkste oorzaken van nierproblemen. “Gelukkig is in Nederland het bewustzijn over de relatie tussen diabetes en het ontstaan van nierziektes al redelijk groot. Toch is het van belang een regelmatige controle van de nierfunctie bij diabetespatiënten te blijven benadrukken”, aldus Paul Beerkens, algemeen directeur van de Nierstichting.

Plaats een reactie