NICTIZ is dood, leve de regio

Voor de zomer heeft de Eerste Kamer het nationale patiëntendossier afgeschoten. De overheid mag bovendien geen subsidie meer toekennen aan NICTIZ. Deze feiten brachten zes kopstukken uit de Zorg-ICT bijeen aan een diner op woensdag 24 augustus 2011. Ook ondergetekende nam deel aan het etentje.

Wij kwamen na drie uur tot de volgende redenering in vier stappen.
1. Het meeste zorggebruik vindt plaats binnen de eigen regio van de patiënt. Zo gaan vrijwel alle inwoners van de Provincie Utrecht naar ziekenhuizen in die regio.

2. Binnen de regio’s bestaat daarom ontzettend veel berichtenverkeer tussen professionals en zorgaanbieders. Bijvoorbeeld tussen huisartsen en ziekenhuizen, tussen huisartsen, laboratoria en andere eerstelijners en tussen aanbieders van ouderenzorg en huisartsen en ziekenhuizen. Dit berichtenverkeer vindt vaak nog plaats per telefoon, fax, in besprekingen of via onveilige e-mailverbindingen. Het beveiligen, versnellen en webbased maken van dit verkeer zou hoog op de agenda moeten komen van regionale professionals, zorgaanbieders en zorgverzekeraars

3. Daarnaast bestaan in alle regio’s zorgketens en zorgnetwerken, bijvoorbeeld voor patiënten met diabetes, COPD, Hart- en vaatziekten, CVA of depressie. Soms worden deze ketens ondersteund door een regionale, digitale infrastructuur. Voorbeelden hiervan zijn POINT in Den Haag en PAZIO in Utrecht. In deze zorgketens bestaat vaak behoefte aan het bevorderen van zelfmanagement door patiënten en van het inbouwen van bestaande zorgafspraken en zorgpaden in de software. Dan wordt het ondersteunen van professionele beslissingen mogelijk ofwel van decision support systems.

4. Het uitwisselen van kennis en ervaring met regionaal, veilig digitaal berichtenverkeer en digitale infrastructuur binnen regionale zorgketens is nuttig en verhoogt op termijn de continuïteit van zorg, versnelt het berichtenverkeer en verlaagt de kosten van informatieoverdracht.

Voor een volgende etentje in november kom ik graag in contact met leidinggevenden van regionale digitale infrastructuren voor de zorg. Ben jij daarmee dagelijks bezig? Stuur je dan een mail naar A.J.P.Schrijvers@umcutrecht.nl

Auteur: Prof. dr. A.J.P. (Guus) Schrijvers
Professor Schrijvers bekleedt de leerstoel Algemene Gezondheidszorg bij het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Plaats een reactie