NFK tevreden met kwaliteitsnormen NVvH voor chirurgische behandelingen

De Nederlandse Vereniging van Heelkunde (NVvH) heeft het initiatief genomen om duidelijke kwaliteitsvoorwaarden voor chirurgische behandelingen te formuleren waaraan elke chirurgische afdeling moet voldoen. Ook heeft de NVvH voor een aantal ingrepen minimum volumenormen geformuleerd. De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) is positief gestemd over dit initiatief.

De medische beroepsgroep is verantwoordelijk voor het stellen van kwaliteitsnormen. Afgelopen jaar formuleerde de Nederlandse Vereniging van Urologen een minimum volumenorm voor blaaskanker. Maandag 31 januari 2011 publiceerde de NVvH duidelijke normen voor een aantal verrichtingen waarbij de patiënt een hoog risico loopt, waaronder zeven vormen van kanker. Het formuleren van normen maakt de kwaliteit van chirurgische zorg inzichtelijk. Hierdoor wordt de zorg toetsbaar voor behandelaars, ziekenhuizen en voor de Inspectie en wordt de zorg veiliger voor de patiënt.

Volumenormen leggen vast hoe vaak per jaar een chirurg en een behandelteam een bepaalde risicovolle ingreep minimaal moeten verrichten. Voldoende ervaring zorgt ervoor dat artsen hun ingrepen verantwoord te kunnen blijven doen.

Het samenwerkingsverband NFK richt zich op het verbeteren van zorg voor kankerpatiënten door onder andere kwaliteitscriteria op te stellen. Met het formuleren van kwaliteitsvoorwaarden en minimum volumenormen bij risicovolle operaties wordt een positieve ontwikkeling verder in gang gezet die chirurgische zorg optimaliseert. Dit betekent het opstellen van minimale normen van het aantal operaties en behandelingen per ziekenhuis en ook per chirurg.

Daarnaast vindt de NFK dat er normen opgesteld moeten worden over de samenstelling van het multidisciplinaire team, voor diagnose en behandeling ineen. Voor patiënten is het essentieel om te weten waar zij goede zorg kunnen krijgen en dat zij altijd behandeld zullen worden door specialisten en behandelteams met voldoende ervaring.

Wanneer chirurgen niet aan vastgestelde normen kunnen voldoen, dan moeten zij de patiënten verwijzen naar ziekenhuizen waar die ingreep wel vaak genoeg wordt uitgevoerd. De ziekenhuizen moeten keuzes gaan maken welke behandelingen zij verantwoord kunnen (blijven) uitvoeren en welke behandelingen beter in een ander ziekenhuis kunnen plaatsvinden. Deze zorgconcentratie is een ontwikkeling die de NFK dan ook bepleit. Het is essentieel dat ziekenhuizen onderlinge goede afspraken maken om daarmee de kwaliteit van zorg te kunnen blijven garanderen. De zorgverzekeraars kunnen deze kwaliteitsvoorwaarden en minimum volumenormen gebruiken bij het contracteren van zorg met ziekenhuizen.

De NVvH stelt dat ziekenhuizen binnen een jaar aan deze kwaliteitsvoorwaarden en minimum volumenormen moeten kunnen voldoen. De NFK is blij met deze duidelijke normen voor kwaliteit en volume voor chirurgische zorg. Zij heeft dit traject voor de meest risicovolle behandelingen bij kanker met de NVvH, de Inspectie, de Orde van Medisch Specialisten en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen besproken. De NFK vertrouwt erop dat het patiëntenperspectief voldoende in gedachten blijft bij het opstellen en uitvoeren van de kwaliteitsnormen.

Plaats een reactie