Neutrale patiëntenvoorlichting over medicijnen blijkt lastig

Patiënten krijgen tijdens voorlichtingsbijeenkomsten onevenwichtige informatie over receptgeneesmiddelen. Dat concludeert het programma Gezonde scepsis van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) na het bezoeken van acht voorlichtingsbijeenkomsten over onder andere depressie, ADHD en diabetes. Geen enkele bijeenkomst hield zich volledig aan de ‘Leidraad informatie UR-geneesmiddelen’ van Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR). De Leidraad bevat aanwijzingen voor het geven van neutrale, evenwichtige informatie over receptgeneesmiddelen. Gezonde scepsis pleit voor meer bekendheid van de Leidraad.

Onevenwichtig en incompleet
‘De informatie gegeven op de bijeenkomsten is in sommige gevallen onevenwichtig. Hierdoor bestaat het risico op een onnodige vraag naar specifieke receptgeneesmiddelen’, zegt Ruud Coolen van Brakel, directeur van het IVM. ‘De informatie was daarnaast niet altijd compleet. Zo ontbrak informatie over bijwerkingen, maar was er wel veel aandacht voor de voordelen van bepaalde medicijnen’. Ook een deel van de tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten verzamelde voorlichtingsmaterialen was niet in overeenstemming met de Leidraad. De informatie leidde in een aantal gevallen indirect naar een bepaald geneesmiddel. Bij door farmaceutische bedrijven gesponsorde voorlichtingsmaterialen waren afwijkingen van de Leidraad en daardoor onevenwichtige informatie het grootst.

Meer bekendheid
De Leidraad is onvoldoende bekend bij de organisatoren van patiëntbijeenkomsten (meestal patiëntenorganisaties en zorginstellingen) en sprekers (meestal artsen of andere zorgverleners). Daarnaast bestaat discussie en onduidelijkheid over voor wie de Leidraad geldt. Gezonde scepsis pleit voor betere implementatie van de Leidraad. Daarnaast adviseert Gezonde scepsis de CGR om bij herziening van de Leidraad patiëntenorganisaties te betrekken. Ruud Coolen van Brakel: ‘Zo kan het draagvlak voor de Leidraad worden vergroot en neemt het risico dat patiënten onevenwichtige informatie krijgen, af’.

Meer informatie vindt u in het rapport: Informatie over UR-geneesmiddelen tijdens voorlichtingsbijeenkomsten voor patienten (PDF-bestand)