Neushoornhoorns in beslag genomen bij veilinghuis

Bij een veilinghuis in de provincie Zeeland heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) 2 hoorns van neushoorns in beslag genomen. De Belgische eigenaar wilde via het veilinghuis de neushoornhoorns in Nederland verkopen.

De hoorns zijn 40 en 50 centimeter lang en wegen samen 4,4 kilogram. De geschatte waarde bedraagt tussen de 20.000 tot 60.000 euro per kilogram.

De neushoorn is een internationaal beschermde soort. Er mag alleen mee gehandeld worden als uit certificaten blijkt dat het bijvoorbeeld antieke hoorns zijn. De Belg verklaarde dat hij de hoorns al lang in bezit had en ooit via een erfenis had gekregen. Omdat hij dit niet kon aantonen, zijn ze in beslag genomen. Deze zaak heeft geen verband met de neushoornhoorns die de afgelopen tijd zijn gestolen uit musea.

De in beslag genomen hoorns zijn door Dienst Regelingen van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) naar een zogenoemde opslaghouder gebracht. De kosten hiervan worden verhaald op het veilinghuis.

De Belg en het veilinghuis hebben de Flora- en faunawet en de CITES-regels overtreden. In het internationale CITES-verdrag zijn de regels voor de handel in beschermde dier- en plantensoorten vastgelegd. Dit verdrag kent verschillende beschermingsgraden, de neushoorn valt in de zwaarst beschermde categorie.

Plaats een reactie