Neurologiepatiënten testen geneesmiddelen

Op 17 mei 2011 werd in VU medisch centrum een nieuwe research unit geopend in samenwerking met het Leidse Center for Human Drug Research. ‘We kunnen hier vroege fase geneesmiddelenonderzoek doen op het gebied van neurologie en PET-imaging’, zegt VUmc-neuroloog en CHDR-onderzoeksleider dr. Geert Jan Groeneveld.

‘Dat is nou zo’n typisch Nederlandse vraag’, lacht neuroloog dr. Geert Jan Groeneveld, als hem wordt gevraagd of een universiteit zich wel moet bemoeien met het praktische onderzoek dat hoort bij de ontwikkeling van geneesmiddelen. ‘Binnen de Europese Unie is volgens mij geen land zo huiverig voor samenwerking tussen academie en industrie als Nederland. Om over de vergelijking met de Verenigde Staten nog maar te zwijgen.’ Groeneveld heeft dan net verteld dat er al langere tijd een wens bestond binnen VU medisch centrum om de klinische research en het geneesmiddelenonderzoek verder te professionaliseren.

Behalve neuroloog aan VUmc is Groeneveld ook een van de research-directeuren van het klinisch farmacologisch onderzoeksinstituut CHDR in Leiden. Dat instituut doet met name onderzoek met nieuwe medicijnen in gezonde vrijwilligers. ‘Maar er is natuurlijk ook veel onderzoek dat je door de aard van de medicijnen helemaal niet in gezonde vrijwilligers wilt doen. Sommige potentiële middelen tegen de ziekte van Alzheimer bijvoorbeeld, grijpen zo fundamenteel in op processen in het brein, dat het misschien niet ethisch is om die te onderzoeken in gezonde vrijwilligers.’

Lees verder: Neurologiepatiënten testen geneesmiddelen

Plaats een reactie