Neurologiepatiënten gaan geneesmiddelen testen

VU medisch centrum en het Center for Human Drug Research (CHDR) nemen op 17 mei 2011 een gezamenlijke clinical research unit neurologie en PET-research in gebruik. In deze testkamers in VUmc kunnen patiënten meedoen aan zogenoemd ‘vroege fase geneesmiddelenonderzoek’. Bijvoorbeeld om stapje voor stapje te bepalen bij wie een nieuw geneesmiddel tegen de ziekte van Alzheimer werkt. Ook zijn er verblijfsruimtes en bedden om het klinische PET-onderzoek te ondersteunen waarbij bijvoorbeeld bepaald wordt of een medicijn wel in de hersenen van de patiënt terechtkomt.

In de nieuwe unit starten binnenkort onderzoeken met twee nieuwe medicijnen: één om spasticiteit tegen te gaan bij patiënten met MS en één tegen symptomen van de ziekte van Alzheimer. Neuroloog Geert Jan Groeneveld: ‘Sommige Alzheimerpatiënten hebben baat bij cholinesteraseremmers. Maar bij welke patiënten dit medicijn precies werkt, weet je pas na een half jaar gebruik. Het CHDR heeft tests ontwikkeld, met onder andere geheugenopdrachten en bloedonderzoeken, die al op de eerste dag van inname enorm veel gegevens zouden kunnen geven. We verwachten dat we daarmee in de toekomst vooraf kunnen voorspellen bij wie een nieuw medicijn werkt.’

De samenwerking tussen VUmc en CHDR heeft vele voordelen. Het CHDR, dat vooral geneesmiddelenonderzoek doet in gezonde proefpersonen, kan dat nu uitbreiden met patiëntgebonden onderzoek. VU medisch centrum heeft baat bij de expertise en ervaring van CHDR in geneesmiddelenonderzoek. Voor patiënten is in de eerste plaats van belang dat er in de unit beter onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen kan plaatsvinden, tegen ziekten die nu nog niet te genezen zijn. Het onderzoek dat plaatsvindt in deze clinical research unit vult het gat dat bestaat tussen vroege fase geneesmiddelenonderzoek in gezonde vrijwilligers en studies in grote groepen patiënten.

Vroege fase geneesmiddelenonderzoek
Geneesmiddelen worden eerst getest in gezonde proefpersonen voordat ze op de markt komen. Maar soms is het door de aard van de medicijnen niet verantwoord deze tests in gezonde vrijwilligers te doen. Bijvoorbeeld omdat ze fundamenteel ingrijpen in het brein, zoals sommige medicijnen tegen Alzheimer doen. Dan is geneesmiddelenonderzoek in ‘echte patiënten’ een uitkomst. Vanzelfsprekend werken alleen patiënten mee die daarmee instemmen en wilsbekwaam zijn.

Positron Emissie Tomografie (PET)
PET, Positron Emissie Tomografie, is een beeldvormende techniek die biologische processen in het lichaam zichtbaar kan maken. Daardoor is PET zeer waardevol bij diagnostiek, medisch-biologisch onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe medicijnen.

Plaats een reactie