Neurologie symposium ‘Use FAST to save brain’ in Bernhoven

Op 17 februari 2011 vindt in ziekenhuis Bernhoven een symposium plaats voor zorgprofessionals over de noodzaak van snel handelen bij TIA of CVA. Doel van het symposium is zorgprofessionals te informeren over de behandelingsmogelijkheden van een beroerte in ziekenhuis Bernhoven; de vernieuwde richtlijn van het CBO en de nieuwe inzichten rondom cerebrale perfusiestoornissen. Behandelingsmogelijkheden in ziekenhuis Bernhoven zijn onder meer trombolyse en arteria carotis chirurgie.

Belangrijk voor een succesvolle behandeling van een CVA is het tijdig herkennen en handelen wanneer sprake is van een CVA.
Een sleutelpositie in het tijdig herkennen en behandelen van een CVA is weggelegd voor de huisarts.

Een TIA is een kortdurende stoornis van de doorbloeding in de hersenen. De verschijnselen van een TIA verdwijnen vrij snel. Daardoor wordt vaak gedacht dat het wel mee zal vallen, maar een TIA kan een voorbode van een CVA (hersenbloeding of infarct) zijn. Hoe langer het duurt voordat behandeld kan worden, hoe ernstiger de restverschijnselen zijn.

Trombolyse is dé behandeling om een infarct te lijf te gaan. Bij een trombolyse wordt de bloeddoorstroming in het aangedane gebied hersteld met behulp van een bloedverdunnend medicijn (Alteplase). Omdat een trombolyse alleen effectief is binnen 4,5 uur na het ontstaan van een doorbloedingsstoornis is het belangrijk dat huisartsen, patiënten en hun naasten de symptomen herkennen en tijdig handelen.

FAST
Fast is de Engelse term voor snel én staat voor Face, Arm, Speech en Time ofwel:
welke verschijnselen ziet men: een scheefgetrokken mond, een arm die niet meer voldoende functioneert, verstoord spraakvermogen, en wanneer zijn die verschijnselen opgetreden. Is dat maximaal binnen 4,5 uur ontstaan: dan zo snel mogelijk naar het ziekenhuis om de behandeling te starten.

Bellen
Niet alleen de huisarts moet alert zijn op symptomen van een beroerte, dat geldt ook voor de patiënt zelf. “De patiënt moet niet te bescheiden zijn”, zegt Mariëlle Bartholomeus. “Wanneer je het niet vertrouwt, bel de (dienstdoende) huisarts voor overleg en zo nodig bél 112. Dat kan echt cruciaal zijn. Als mensen pijn op de borst krijgen, bellen ze wel, maar heeft iemand een verlamde arm, spreekt vreemd of heeft een scheef gezicht dan wordt nog te vaak gedacht ‘dat gaat wel over’. Niet doen dus, bellen!”

Per jaar worden er ongeveer vijfhonderd CVA’s opgenomen in ziekenhuis Bernhoven, daarvan worden ongeveer dertig patiënten getrombolyseerd. Dat kan beter aldus de neuroloog. “Daarom dit symposium want hoe meer patiënten we kunnen trombolyseren, hoe minder de beperkingen zijn.”

Plaats een reactie