Neurofeedback een gerichte training voor de hersenen

Ons brein is zonder twijfel ons meest complexe orgaan. En, als het in ons hoofd niet goed gaat, dan heeft dat ook zijn weerslag op de rest van ons lichaam en kunnen er klachten ontstaan als slaapproblemen, concentratieverlies, maar ook burn-out en depressie.

Neurofeedback

Neurofeedback kan er op een non-invasieve manier en zonder medicatie voor zorgen dat die klachten afnemen en op langere termijn zelfs helemaal verdwijnen. Ook op stoornissen als ADHD en Gil de la Tourette heeft neurofeedback een gunstige invloed.

Wat is Neurofeedback

In ons hoofd is er, door middel van de hersengolven die worden geproduceerd, een constante communicatie aan de gang tussen de verschillende hersengebieden. Als die communicatie vlot verloopt, dan is er geen vuiltje aan de lucht en voelen wij ons goed.

Maar, zoals dat nu eenmaal gaat bij elke vorm van communicatie kan het ook hier weleens fout lopen. Als de hersengolven hun werk niet meer naar behoren doen loopt de hersenactiviteit mank. De hersenen zijn dan zogenaamd uit balans en ten gevolge daarvan ontstaan psychische en/of lichamelijke klachten.

Neurofeedback is een gerichte training, zeg maar een soort fysiotherapie van de hersenen die erop gericht is om de balans in het hoofd weer te herstellen.

Hoe ziet een neurofeedback training er praktisch uit?

Neurofeedback is vooral gericht op beloning en wordt door mensen die er ervaring mee hebben vrijwel altijd als een prettige therapie omschreven.

In de praktijk komt het erop neer dat je op een stoel gaat zitten met een EEG-capje op je hoofd. Dat kapje maakt gebruik van sensoren die de hersenactiviteit meten, maar daar merk je zelf helemaal niets van. Op een computer of een ander beeldscherm dat voor je staat, wordt een film gestart.

Visuele weergave van het neurofeedback trainingsproces.
Visuele weergave van het neurofeedback trainingsproces. Credits: Wikipedia, CC BY-SA 4.0.

Terwijl jij naar die filmbeelden kijkt, volgt de neuropsycholoog je hersenactiviteit met andere woorden hij ziet hoe je brein reageert op de beelden die het te zien krijgt. Op de juiste, positieve activiteit volgt er dan meteen een beloning, namelijk de film speelt verder en jij blijft gewoon zitten kijken.

Maar, is de activiteit toch niet zoals gewenst dan volgt er een ‘straf’, namelijk: de film stopt en het scherm gaat op zwart. Zo krijgen je hersenen de boodschap dat ze niet goed bezig zijn.

Bedoeling van de therapie

De bedoeling van neurofeedback is dat je hersenen op den duur de juiste activiteit vast gaan houden, dat de balans zich weer herstelt en dat jij je beter gaat voelen doordat je je weer beter kan focussen, goed je aandacht erbij kan houden en nieuwe plannen kan maken die je dan ook ten uitvoer kan brengen. De depressiviteit neemt af, de rust keert weer, je slaapt beter, je voelt je energieker, kortom: je zit weer beter in je vel.

Hoelang een behandeling duurt? Dat is vooraf moeilijk te zeggen aangezien neurofeedback een therapie op maat is. Bij de een gaat het snel, bij de ander duurt het dan weer wat langer eer alles weer in balans is. Gemiddeld zijn er 12 sessies nodig om tot het gewenste resultaat te komen.

Plaats een reactie