Netvliesschade vaak een voorbode van hart- en vaatziekten

Netvliesschade is een voorbode voor hart- en vaatziekten en sterfte, bij zowel mensen met als zonder suikerziekte. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Manon van Hecke. Diabetische retinopathie ofwel netvliesschade is een vaak voorkomende complicatie van de kleine bloedvaten van diabetes mellitus en is een van de hoofdoorzaken van blindheid in de Westerse wereld. Over de precieze oorzaken van retinopathie is nog weinig bekend. Wel is bekend dat complicaties aan de kleine bloedvaten gerelateerd zijn met het optreden van complicaties aan de grotere bloedvaten.

Een groot deel van het verhoogde risico op hart- en vaatziekten en sterfte dat mensen met netvliesschade hebben, wordt verklaard doordat deze mensen dus gemeenschappelijke risicofactoren hebben voor hart- en vaatziekten en netvliesschade, zoals hoge bloedsuiker waarden, diabetesduur, hoge bloeddruk en een afwijkende vetstofwisseling. Klinisch betekent dit dat cardiovasculaire risicofactoren bij mensen met retinopathie extra aandacht en behandeling behoeven.

Verder toonde de promovenda aan dat ook andere factoren een rol kunnen spelen bij de ontwikkeling van netvliesschade. Voorbeelden zijn ontstekingsactiviteit, endotheeldysfunctie, dysfunctie van het autonome zenuwstelsel en een afwijkend homocysteïne metabolisme. Herkenning van deze tot nu toe relatief onbekende risicofactoren draagt bij aan een beter begrip over de ontstaanswijze van retinopathie, en zou een basis kunnen vormen voor de ontwikkeling van nieuwe behandelingsstrategieën.

Plaats een reactie