NEN polst behoefte aan Europese norm ’Aesthetic Surgery Services’

Oostenrijk heeft het initiatief genomen om een Europese norm op het gebied van de dienstverlening rond esthetische, plastische chirurgie te ontwikkelen. NEN informeert de Nederlandse markt over dit initiatief en onderzoekt de behoefte aan Europese afspraken over esthetische chirurgie. Op 30 maart organiseert NEN voor alle belanghebbenden een gratis informatiebijeenkomst in Delft. Vóór 16 april 2010 moet NEN de Nederlandse stem uitbrengen op het voorstel.

De markt voor esthetische chirurgie is een groeiende commerciële markt. Daarbij gaat de consument steeds vaker individueel en grensoverschrijdend op zoek naar een passende behandeling bij een privékliniek. Binnen deze markt neemt het aantal optredende complicaties bij ingrepen uitgevoerd door niet-competente dienstverleners in onveilige situaties toe. Zowel de veiligheid van de patiënt als de reputatie van gekwalificeerde en deskundige chirurgen hebben daaronder te lijden. De kwaliteit en veiligheid verschillen per kliniek en per land.

Doelstelling Europese norm
Het doel is om afspraken vast te leggen over de kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid van de dienstverlening, aangeboden door privéklinieken. Publieke gezondheidszorg valt hier niet onder. Het voorstel is om afspraken te maken over opleidingsniveaus van personeel, voorzieningen en uitrusting, kwaliteitsmanagement, patiëntencontact en ethische aspecten in relatie tot onder meer gedragscodes en marketing. De Europese norm zal bestaande nationale wetgeving niet kunnen harmoniseren, maar wel aanvullen naar behoefte en waar standaarden of wetgeving ontbreken.

Informatiebijeenkomst en interviews
Om voor 16 april 2010 een Nederlandse stem te kunnen uitbrengen organiseert NEN een informatiebijeenkomst. Vooraf worden interviews gehouden met een aantal belanghebbende partijen. De kosteloze informatiebijeenkomst vindt plaats op 30 maart van 9:00 tot 12:30 bij NEN te Delft.

Plaats een reactie